Lang sein dag og Solskinns- og utedag

For en nyyydelig dag! PRN avdelingen hvor jeg jobber pleier å ha en dag på ettervinteren (nå!) hvor vi har "utedag" Vi pleier å oppsøke et eller annet sted ute i kommunen hvor vi bruker litt tid på å komme fram, koser oss og får fortalt litt om området, skauen, historikk, geografi, geologi, om landbruk, dyreliv eller andre aktuelle ting. Dagen startet tidlig i Nedre Eiker med en gjennomgang som vi pleier tirsdag morgen. Jeg gjorde litt saksarbeid før jeg pakket sammen og kjørte opp til Stenshorne. Der møttes vi tre fra avdelingen og gikk på ski over jordene på skara´n og opp bakkene forbi Åletjenn til Røkkebergtjenn. Vi hadde med nøkler til "Feriehjemmet" . Ei hytte som rødekors driver. (De har servering hver lørdag på vinteren!) Det var flott å gå oppover sjøl om det var hard og vi skøytet oss over Røkebergvannet.. På hytta ble det satt opp bord ute på verandaen i sola og vi kokte mat og kaffe. Koselig prat og litt faglig innputt før vi avsluttet med en Quiz, noe som er blitt av en tradisjon i avdelingen. kjempekoselig og avstressende i en ellers travel hverdag. Det gjør mye for miljøet i avdelingen sånne dager… Det var tøfft ned igjen i harde løyper, men morsomt å stå ned over jordene i full fart på skara´n!!

I går var helt annerledes satt sammen! En laang dag på lederseminar, men interessant bla hvor vi gjorde øvelser i forhold til hva vi ønsket oss av framtida som ledere og arbeidsplassen. Jeg synes det er spennende, sjøl om det er ganske slitsomt å sitte på "skolebenken" hele dagen og konsentrere seg om å følge med… Da de andre var ferdig pilte jeg ned til kontoret for å ha første samtale med ansatt på legevakta om arbeidet med å klarlegge innhold i stillingen som leder på legevakta. Leder gjennom mange år går av med pensjon snart og jeg har avklart en grundig gjennomgang av stillingen med henne. Spørreundersøkelse til alle ansatte og et tilbud til hver ansatt om en samtale med meg før jeg legger fram forslag til personalmøte så de igjen kan kommentere det vi foreslår…En spennende prosess… Desverre dummet jeg meg (?..??) allerede idag da jeg trodde neste samtale var i morra og mens hun trodde det var idag…Æsj sånt er bare dumt, for det betyr at jeg enten ikke har vært tydelig nok eller rota. Jeg må finne en ny tid som passer henne.. Men, altså i går blei jeg ferdig med første samtalen før jeg skyndte med ned i bilen og kjørte til Mjøndalen for å møte fastlegene og Nav i et infomøte Nav holdt. De hadde bla invitert gamle kollega Pål Guldbrandsen som nå er forsker I Helse SørØst forskningssenter. Spennende å se legers sykemeldingspraksis fra forskjellige vinkler. I diskusjonene som fulgte ble jeg ganske så imponert over ledere i Pleie og Omsorg som var tydelige på sitt ønske om samarbeid både med Nav og fastlegene. Positiv måte å møte utfordringer på gjør seg i slike møter!

Det blei en sein dag for etter det møtet var ferdig ca kl 1830 kjørte jeg hjemover og stoppet på veien ved biblioteket på Darbu. Der holdt lokalforeningen i Senterpartiet møte og hadde bedt meg komme å si litt om Samhandlingsreformen og mine tanker om konsekventer for vår kommune.. og litt om legevaktas framtid i Øvre Eiker… Jeg la vekt på våre utfordringer innen rus og psykiatri, men fokus på de tyngste rusmisbrukerne og unge som ruser seg, psykiatri og barn og samarbeidsprosjekt med spesialisthelsetjenesten for de tyngste psykiatripasienten (ACT team), behov for samarbeid med nabokommuner om sykehjem, rehabilitering og legevaktssamarbeid, samtidig som jeg forsøkte holde forebyggende arbeid høyt…. det ble et hyggelig møte med vanskelige og interessante spørsmål. Det er jammen enklere å ha et klart medisinskfaglig standpunkt innen disse spørsmålene enn et politisk standpunkt! Ok… du skjønner det blei seint i går… men idag ble det veid opp med den fine utedagen! Eneste skåret i gleden var at damene på PRN avdelingen slo oss gutta i Quiz´en!!??