Papegøyesyke og datadoktor

Idag har jeg jobbet med å gjøre det lov å røyke i bingolokaler! Det er nå gæli også da vi skal gå fra røykeforbud i lokaler til full røykutblåsing! Men når loven er sånn er den sånn.. Poenget er selvfølgelig at bingoen i Krokstadelva skal slutte med å legge til rette for servering og at Tobakkskadelovens paragrafer da gjelder; Det er lov å røyke i inntil 50% av lokalene forutsatt at røyk ikke kommer over i andre områder, selvfølgelig.. Det er også et poeng at konkuransegrunnlaget blir likt for bingoen i Hokksund og Krokstadelva… men jeg kunne da ønske meg at det ble forbudt begge steder…. men sånner er altså ikke loven.. Måtte ringe til en kollega i Helsedirektoratet med lang erfaring bak seg og et særdeles klart tenkende hode for å få litt råd og diskusjon før jeg gjorde vedtaket.
 
Pressen følger godt med. Jeg tror de fikk tak i brevet fra postlisten før jeg hadde fått sendt det til bingoen!
 
Var på hjemmebesøk til en pasient i dag også. Etter ønske fra psykisk helsetjeneste ble jeg med en av sjukepleierne. Det synes jeg alltid er litt spennende og veldig lærerikt om hvordan folk har det. Folk er annerledes når man snakker med dem hjemme enn når de kommer på kontoret.. Det var en litt spesiell situasjon for jeg pleier jo ikke vanligvis å bli med på hjemmebesøk..
 
TelefonrørOg så en overraskende telefon fra Mattilsynet som ringte inn om en zoonose.. Altså en sjukdom som kan smitte fra dyr til mennesker. Det var en kanarifugl med Psittakose, eller papegøyesyke. Det kan gi langvarig hoste og lungebetennelse hos mennesker. Menneskene var ikke blitt syke, men skal være obs og fortelle fastlegen sin om papegøyesyken på kanarifuggel’n hvis de blir sjuke. Noe helt annet en vinterferiedag!
 
Ellers er det deilig stille på kontoret og jeg jobber meg langsomt gjennom saksbehandlingshaugen…før jeg leverte Mac’n til datadoktoren for å få transplantert inn nytt hjerte/harddisk… Dakkals…Trist