Seksåtredvetelefoner

Hjemmedag idag. Det pleier å gi ro nok til å jobbe med saker jeg har liggende i saksehandlingsverktøyet til kommunen, men idag……. jeg har hatt telefoner om influensavaksinering i hele dag. Nyheter om mange sjuke, noen døde og annonsering i avisa i dag utløste nok mesteparten. Jeg fikk alt fra kjeft, gråt, oppgitthet og humor over situasjonen. Fra å ha en god plan og bra planlegging med god informasjon er vi straks sist ute med å vaksinere. Det hjelper lite at jeg forteller at vi fikk vaksinene både for seint og for få. Vi har lagt opp til et massevaksinasjonssystem som ikke har vært lett å imøtegå alle de endringen som kommer i siste lita og de usikkerhetene det er med vaksineleveransen. Jeg tar til meg dette og legger det til evalueringen og er ganske sikker på at de kommunene som satset på at fastlegene skulle vaksinere de fleste i risikogruppen gjorde et lurt valg. Vi ser at noen av våre fastleger også velger å vaksinere sine risikopasienter. De får vaksiner av oss ,så langt vi har, og gjør en kjempejobb, men vi kommer først skikkelig i gang om 4 dager!
 
Hyggeligst idag og i går var noen fastleger som tilbød seg å hjelpe til med vaksineringen!
 
Fikk en henvendelse fra Tv2 idag om en meget vanskelig og komplisert sak. Da var det godt å få råd fra juristen både om det juridiske og hvordan vi skulle sikre at vi hadde styr på, og oversikt, over hva vi skulle fortelle videre! Jeg er svært skeptisk til at tabloide medier tar opp innviklede saker med mange parter og situasjoner. Det er jo ikke praktisk mulig å uttale seg godt nok om en komplisert sak i et medium hvor hele innslaget kun skal vare noen få minutter!
 
Ør i hue måtte jeg ta en rask tur i skauen for å klarne tåka på innsida…. Ute seig den på allikevel så det var mørkt da jeg kom hjem… merkelig nok hadde det letnet. På innsida altså..