Kriseteam, sjukehjemsleger og datanerd?

Kriseteammøte idag. Det har ikke vært mange hendelsene i det siste. Vi hadde besøk av en fra ambulansen som fortalte hvordan de jobbet og hvilke siuasjoner de opplevde at det var bruk for kriseteamet. Det var kjent stoff for meg og jeg kom 15 minutter for seint til møtet fordi jeg gikk opp til sjukehjemmet for å møte opp der… Jeg hadde jo glemt at møtet var i rådhuset hvor jeg kom fra… Jeg fikk da ihvertfall en rask gåtur i fint kjølig høstvær. Rakk noe kjapp saksbehandling før møtet og direkte til en samtale med en ansatt etterpå.
 
Før jeg skulle i møte med sjukehjemslegene pilte jeg innom legevakta for å se på EKG apparatet. Vi har et som er koblet til en pc og de ansatte mente det var noe galt med det. Jeg har jo alltid interessert meg for datateknologi og synes det er spennende sjøl om det slett ikke er kommunelegens oppgave. Men noen ganger går det kjappere fordi jeg kjenner bruken og programmene. Det var heldigvis en enkel sak å fikse.
 
Møte med sjukehjemslegene og Omsorgssjefen. Dvs det ble kort for meg for jeg måtte videre til møte med sykehuset Buskerud hvor vi gikk gjennom forberedelser til svineinfluensavaksinasjon og beredskap hvir mange blir sjuke. Vi har fått til et godt samarbeid og vi deler villig vekk av kunnskap og rutiner og prøver hjelpe hverandre. Veldig bra!