Bli en smittestopper ikke en smittespreder!

Jeg prater en del med helsepersonell for tida og prøver motivere dem til å vaksinere seg mot influensa A (H1N1). Vi har fått mange innspill på at nettopp denne yrkesgruppa er kritiske til å influensavaksinen. Vaksinen er godkjent av WHO, EUs kontrollorgan og Det norske legemiddelverket som alle andre medisiner vi bruker i Norge. Jeg mener jo at vi må stole på disse organene og at det vel ikke finnes så mange andre instanser vi skal stole mer på. Idag leste jeg i lokalavisa om ansatt helsepersonell på fødeavdelingen som ikke ville la seg vaksinere. Samtidig har vi nylig hatt en gravid kvinne som døde her i Norge og idag en ung kvinne i Storbritannia. På fødeavdelingen på Konsberg kan er altså ikke ansatte innstil på å forebygge at deres gravide blir smittet mot svineinfluensa ved å vaksinere seg. Trist synes jeg og ganske så egoistisk.
 
Vi er veldig spente på hvor mange som kommer til å dukke opp på vaskinedagene som starter om 12 dager. Har vi kapasitet nok.. Blir vi alt for mange? Det blir spennende å se..
 
En veldig positiv utvikling er at flere fastleger ønsker å vaksinere sine risikopasienter sjøl om man sentralt har vært veldig kritisk til prissettingen på 50 kr. Jeg har ønsket dem velkommen og vi stiller kun som krav at de skal oppgi at de kan vaksineres for kr 50 hos oss i kommunen hvis de tar en høyere pris.. Jeg gleder meg over viljen til å få gjennomført denne massevaksinasjonen..
 
Flere telefoner idag om hvor og når folk kan få influensavaksine…
 
Kors.. driver jeg ikke med annet for tida? Jo snakket med rådmannen og helsesjefen om informasjon om legevaktssamarbeid til politikerne i kommunestyret. OG også om det er nødvendig at vi har legekompetanse i inntaksteamet til institusjonsplass? Vi prøver å få til en god oversikt over dette og presentere det på en god måte…Wink
 
Duuuu? hvis du leser ser du at jeg har en del skrivefeil innomellom. Håper du overser det. Det går rimelig fort når jeg skriver og jeg har ikke tid til å lese korrektur alltid!Trett