Bekymringsmeldinger og Mammons legeforening

Travel dag… Idag måtte jeg ta opp med lederne i den ene kommunen praktiske detaljer hvordan vi skal bemanne massevaksinasjon. Frustrasjon og forskrekkelse over at vi må regne med mange uker med vaksinasjon! Det vil koste penger og gå ut over tjenester vi gjør til daglig… HVIS vi skal vaksinere så mange da.. Det er veldig spennende hvor mange som faktisk ønsker bli vaksinert! Men vi må planlegge for mange noe som belaster ansatte, frivillige og også brukerne av tjenestene vi må stoppe for en periode… Så fikk jeg en lang forklaring, i min epost, på hvordan vi skulle søke og betale for å få opplysninger fra folkeregisteret. Sorry jeg sprakk litt og sendte en illsint epost tilbake om at et sånt byråkratisk system kunne de holde for seg sjøl når vi nijobber med ansatte for å få til vaksinasjon. Ikke @!$% om jeg vil bruke arbeidskapasitet på å skrive søknader til et privat firma som skal tjene penger i et statlig byråkrati….

Telefon fra en innbygger som var fortørnet over at en lærer som forgrep seg seksuelt på hennes veninne da hun var mindreårig fortsatt kunne jobbe i skolen. Var det lov? Ikke hvis han var blitt ansatt i dag, men for mange år siden… da blir det arbeidsgiver som må ta saken. Det kan ikke en kommunelege gjøre noe med annet enn å være enig i at slike lærere ikke bør jobbe med barn..! Jeg er glad for at det er blitt en lov som krever vandelsattest og at folk som arbeider med barn eller driver frivillighetsarbeid med barn ikke kan gjøre det hvis de noen gang har forgrepet seg på barn. Jeg tror det er få som forstår hvor mye skade en voksen kan gjøre på et barn når han forgriper seg seksuelt.

En annen telefon med en sterk bekymring for en gammel person som innringer mente ble utnyttet økonomisk av familie. Hva kan man gjøre med det når personen sjøl ikke tar initiativ til å komme ut av det? Hva kan en kommunelege gjøre med sånt? Ihvertfall bringe bekymringen videre til fastlege og overformynderiet som kanskje kan kikke på saken…?

Siden jeg er i det sinte hjørnet kan jeg jo slenge fra meg frustrasjon over min egen fagforening. Legeforeningen har gjort massevaksinasjonen til en inntektssak for fastlegene. Vi i kommunen må pålegge folk å jobbe overtid, vi bruker frivillig dugnad for å få til ting, mens legeforeningen sentralt setter seg på bakbeina fordi de ikke får penger nok. Lokalt har vi en helt annen tone og samarbeider for å få til løsninger, men makan… Jeg gremmes over at legene igjen blir stående som en gruppe som kun vil ha penger for å hjelpe folk i å forebygge at mange får svineinfluensa… Til kontrast fikk vi umiddelbart hjelp fra helsesøtergruppa i begge kommunene jeg jobber. Økt arbeidstid, ubekvem arbeidstid på toppen av vanlig jobb. Samtidig har vi en gjeng frivillige som stiller opp i sin fritid damer fra Norske kvinners sanitetsforening og Kvinners Frivillige Beredskap! Det er vel ikke nødvendig å si så mye mer.