influesatilfelle, arrogant lege? Legevaktsoppslag og foredrag.

Vi har fått den første med Ny influensa A i kommunen.. jeg fikk melding fra Folkehelseinstituttet idag. En rolig situasjon, vi gjør ikke noen tiltak, pasienten er frisk. Det kom dagen etter at WHO høynet pandmistatus til øverste nivå. Vi får nok flere og flere smittede etterhvert, men dette utvikler seg jo omtrent som en vanlig sesonginfluensa, men lite til moderat sjukdom. Allikevel er man forsiktig med å si noe om forløpet ut fra hva vi kjenner til nå. Vel.. vi går gjennom planene våres og vi forbereder oss. Det er ikke noe dramatikk i dette.

I går informerte jeg om kommunelegefunksjonen til politikerne i min "nye" kommune. Jeg synes alltid det er spennende. Det er egentlig alt for mye å fortelle om på 30 min, men jeg har jo jobbet med disse presentasjonene i mange år og tok utgangspunkt i det jeg bruker å presentere for turnuslegene. jeg la mest vekt på arbeidet med smittevern, miljørettet helsevern, planarbeide som jeg ikke får tid til og helseberedskapsarbeidet. Jeg måtte jo vise alt jeg ikke kan få tid til.. Jeg hadde ikke tenkt å si noe om legevakta, men ble bedt om det og kunne ikke annet enn å si min faglige vurdering som er at vi har en for skjør legevakt med stor fare for at vi kan stå uten lege på enkeltvakter. Det var en journalist der så det kom selvfølgelig rett ut i avisa…(http://dt.no/article/20090612/NYHET/700673003/1063/NYHET)

To dager har jeg holdt på med annet enn å gjøre kontorarbeidet. I går nesten hele dagen i Oslo på et kurs hvor jeg holdt et foredrag om kommunelegens ansvar og oppgaver i smittevernet for ledere i helsetjenesten. Det er veldig lærerikt å bli innbudt til slike kurs for jeg får jo med meg både diskusjonene og hva de andre sier. Idag var jeg så på kurs hos fylkesmannen om den nye paragrafen i Pasientrettighetsloven som hjemler at vi kan bruke tvang mot pasienter som nekter medisinsk behandling som er viktig for helsa deres. Vi må først vurdere om de her "samtykkekompetanse". Altså skjønner hva vi snakker om og konsekvensene av at de sier nei til behandling. Som f.eks. demente pasienter kan gjøre. Det ble mange faglige diskusjoner mellom juristene og legene. Meget lærerikt og nødvendig!

Kriseteamet i kommunen har jobbet intenst denne uka. De har hatt en situasjon de ikke har vært borti før og som er vanskelig både for de involverte og ansatte. De gjør en kjempejobb, men kan ikke løse alt og være overalt til alle tider. Jeg har holdt meg i bakgrunnen for min rolle er overordnet, faglig rådgivende og støttende. Jeg er ikke i den aktive delen av kriseteamet. Jeg er ganske stolt av å jobbe sammen med folk som går så til oppgava som disse folka! De gjør en kjempejobb. Sjøl om de blir både stressa, presset og engstelige i situasjonen har de stått gjennom. Vi skal nok bruke en del tid på å gå gjennom hva som er gjort, men det er ikke noen andre som kunne gjort det så mye bedre heller.

jeg fikk ikke tid til å forberede foredragene, hverken til politisk eller kurset jeg var på så det måtte jeg gjøre natt til torsdag….merker at jeg ikke er så ung lenger for idag (ett døgn etter) er jeg skikkelig sliten.. Så i helga blir det ikke mye fag bare en lang fjelltur med broderen og konfirmasjon… da blir det ihvertfall ikke mulig å tenke fag….heldigvis.

I møtet idag satt jeg å hørte på leger som var engasjerte, irriterte og kritiske til lovverket de må forholde seg til… jeg tenkte flere ganger på hvordan vi leger egentlig blir oppfattet av andre… Vi blir så lett belærende, korte og ganske så arrogante når vi er uenige… jeg er redd det er noe som ligger til legestanden sjøl om det selvfølgelig har noe med personene å gjøre også… jeg sier "vi" men håper sjøl at jeg klarer å oppføre meg litt ydmykt, med respekt for andre faggrupper og lovverk.!! Jeg grublet på det en del på toget hjemmover inn i søvnen…Ooooops!! det var bare så vidt jeg våknet til "Kongsberg neste, avstigning på venstre side!" Kors…giiid noen kunne pirke meg i sida hvis jeg blei oppfattet arrogant!