Enda merPandemiberedskap, laus kjeft og nytelse!

Mange som jobber med pandemi for tida skjønner jeg. Har fått flere henvendelser om å få kikke på vår pandemiplan. Blir litt svett av det for det er jo langt i fra sikkert at vår passer mange andre. Jeg har sjøl stjælt både fra Drammen kommune og Ål kommune i revideringen av vår egen. Samtidig med at jeg har fått gjennom den nye veilederen gitt ut av Helsedirektoratet. Var i møte med flere av de andre kommuneoverlegene i fylket samlet hos fylkeslegen. Selvfølgelig var pandemi på sakslista! Vi diskuterte bla prøvetaking til influensa A på legevakt. Lurer på om de tenker gjennom alle praktiske forhold når de fra Helsedirektoratets side bare fastslår at legevaktene må ta slike prøver? Det er jo greit på dagtid, men er det nødvendig på kveld/ natt/ helg? Når vi kjenner til at det er et ganske mildt sykdomsforløp tenker jeg at prøvetakingen godt kan vente til første virkedag. Det kan jo bli 3 dager i helga og jeg fikk litt pepper fra de andre som pekte på at i den fasen vi er i nå trenger i å få vite raskt om vi har fått smitten til landet… seinere er prøvetaking unødvendig på legevakt. Men det betyr altså at vi må ta virusprøver og blodprøver og sende det med taxi fra Hokksund til Tønsberg OG Folkehelseinstituttet. Det blir ikke billig… Men jeg måtte bite i det sure eplet og la nasjonens viten om Influensa A gå foran vår lokale legevakts økonomi….
 
Som alltid er det veldig hyggelig, spennende og givende både faglig og personlig å møte de andre kollegene. Vi er riktig nok kun mellom 6-10 av 18 kommuneleger som er representert men vi møtes regelmessig og får mye ut av det. Denne gangen også en diskusjon med fylkeslegen som gir en ny dimensjon i forhold til tilsyn/lovverk og synspunkter.
 
Tidligere i uka hadde jeg to spennende møter: samling av kriseledelsen i begge kommunene for å vurdere situasjonen slik vi så den nå og for å forberede hvordan vi skal gjøre det videre. Begge steder ble vi enige om at revideringen av pandemiplanen var god nok og at vi etablerte et Smittevernråd, utover det avventer vi utviklingen videre. Men nå er de sentrale personene i kommunen oppdatert og vi kan raskt ta neste skritt videre i planen hvis situasjonen øker på. Jeg er ganske så sikker på at den vil gjøre det og at vi får se en del sjuke folk derfor var det mest aktuelle å diskutere først og fremst manglende arbeidskapasitet for ansatte i viktige stillinger…
 
og jeg fikk luftet mitt ønske å lage "massevaksinasjon" av våre innbyggere ved hver sesonginfluensa for å prøve ut system, lokaler og samarbeid med frivillige organisasjoner. Det ble godt tatt i mot og jeg fikk (selfølgelig!!?) ballen rett tilbake i fanget: "sett igang, Einar". Jeg har hatt lyst til å gjennomføre dette lenge slik som de gjør i bla Drammen hvert år, men kviet meg for jobben. Nå ha jeg mye å gjøre…hvorfor slang jeg fram forslaget nå…? Det er visst ikke alltid god kontakt mellom hjernen og munnmuskulaturen…? Men jeg gleder meg til å komme i gang med dette. Så kan vi prøve å lage et skikkelig arrangement rundt dette.. det kan bli morsomt å jobbe med..
 
Vi er helt i slutten av arbeidet med å oppdatere retningslinjenen for legemiddelhåndtering etter at det kom ny forskrift i vinter. Det har tatt mye lenger tid enn jeg beregnet, men så fikk vi gjort det på likt i de to kommunene jeg er kommunelege i, samkjørt undervisning så vi kan sende ansatte på hverandres kurs og samkjøre hvordan vi gjør de praktiske tingene! Idag hadde jeg samtale med kommuneoverlegen i Kongsberg som er vår andre nabokommune. De kunne også tenke seg å samkjøre dette så vi får samme retningslinjer og kurs å forholde oss til. Flott! Så mye letter i forhold til ansatte og mye mer fleksibelt hvis kommunene kjører sine kurs på hver sin tid gjennom året. Da får vi mange flere kurstidsunkter vi kan sende ansatte på!
 
Duuu…?? Du er sikkert minst like travel som meg. Når du er på vei til, eller fra, jobb. Gå eller ta sykkelen innimellom og stopp opp å se deg rundt. Denne uka har jeg syklet på jobb noen ganger og stoppet et par ganger hørt på naturen, luktet, sett og virkelig opplevt våren. Ække detta fineste tida på året kanskje!Wink