Alle ansatte i Aktiv Eiker på plass! Sjuk legevaktslege og ny turnuslege.

Vi holder på å ansette nye folk i Aktiv Eiker (Se www.aktiveieker.no ) Vi har utlyst en fysioterapeutstilling og en "pedagog" stilling og fått mange søkere og ikke minst kvalifisete søkere. Det er sikkert luksus, men vi måtte gjøre et vanskelig valg. Uansett fikk vi to godt kvalifiserte søkere med masse motivasjon. Det er synd vi må ansette dem i midlertidige prosjektstillinger for vi trenger dem i mange år. Jeg har lenge ment at det viktigste vi har i frisklivssatsing og folkehelsesatsing er mennesker som kan utføre tiltak. At vi endelig har fått 3 personer i teamet er fantastisk og vi kan kanskje nå flere av målene vi har satt i hjelpe til i skolen for å øke aktiviteten til elevene (og helst lærerne!) og utvide tilbudet til voksne med store behov både i kapasitet og forskjellige tilbud. Jeg håper vi skal bli kjempegode på dette!
 
Vi opplevde igjen at en av legevaktslegene ble akutt sjuk og vi stod uten lege på legevakta. Jeg mener dette er et alvorlig tegn på at legevakta i den ene kommunen er for spinkelt bemannet, og er ikke god nok hverken for leger eller ansatte. Jeg jobber med en sak til politisk for å komme med forslag til å bedre dette. Jeg tror ikke det er mulig å løse dette på en god nok måte internt i kommunen. Jeg må utarbeide forslag og er veldig spent på hvordan dette vil bli tatt imot politisk… 
 
Jeg hilste på ny turnuslege i Nedre Eiker. Vi fikk en hyggelig prat om tjenesten og hvordan vi skal legge det opp. Jeg hadde tenkt å legge det opp på samme måte som i Øvre Eiker hvor vi har hatt turnuslege en stund, men ting er alltid litt forskjellig og nå må jeg finne ut av hvordan hun skal få avtjent de forskjellige kommunaletjenestene; skolelege, helsestasjon og sjukehjemslege..
 
Vi er ferdig med å lage nye rutiner for legemiddelhåndtering og infeksjonskontrollprogram i Nedre Eiker! Legemiddelhåndteringen har vi samkjørt i de to kommunene og vi kjører kurs sammen. Noen fordeler av å være i to kommuner er det jo!
 
Og hvis du tror at det var særlig mye stille og ro mellom møtene tar du feil; klage på dyrehold, hundeglam, bråtabrenning, forsøpling, bekymring om psykisk syk pasient, samtale med søker til stilling samt 43 eposter idag har fylt mesteparten av dagen idag. Koselig hjemtur, forresten. Jeg kjører sammen med en jeg jobber sammen med fra jobb. Vi prater og mimrer oss fra Hokksund til Kongsberg og da går turen kjapt. Fint med samkjøring!