På tv, avisoppslag, sykkelhjelm og snille funksjonshemmede som laget kopp

Det ble ikke verre enn forventet….innslaget på tv. Men det oppleves litt vanskelig at vårt sjukehjem blir et eksempel på de dårligste sjukehjemmene i tilsynet. Vi opplever jo ikke det og synes innslaget bommet litt i forhold til vårt konkrete avvik. Men det er jo egentlig metoden i revisjonstilsynet som er vanskelig for journalistene. Det virker som om sjukehjemmet er gått gjennom av Helsetilsynet og fått strykkarakter,men det i virkeligheten kun er en liten del av Legemiddelhåndteringen vi får kritikk(avvik) på. Men slikt går det jo ikke an å få fram i et kort 3 minutters oppslag! Av alt det jeg ble spurt om ble det kanskje spilt av 20 sek og det sier seg sjøl at det ikke blir nyansert. Jeg mener vi må være åpne på at vi er i vanskelige budsjettsituasjoner og at f.eks kommunen ikke har hatt, eller har, råd til den bemanningen vi ønsker. Litt synd, selvfølgelig, at vi blir "hengt" ut for vi kan dokumentere at våre ansatte gjør en kjempejobb overfor brukerne våre, bare at vi har noen hull innimellom. Som dokumentasjon i legejournaler.. Vi fikk jo tvert imot kommentar på at vi hadde skikk på legemiddelhåndteringen ellers, men jeg forventer ikke at journalister får med seg det…..og det fikk vi så bekreftet i oppslag i lokal nettavis: http://www.eikernytt.no/nyhet.cfm?nyhetid=3513 Vårt sjukehjem blir kalt "versting i klassen" uten at dette kan dokumenteres hverken i Helsetilsynets rapporter, i Dagsrevyens oppslag eller i Helsetilsynets tilsynsrapport med Eikertun. Vår utfordring er ikke dårlig journalistikk, men hva disse oppslagene fører til blant våre brukere. SÅ må vi bare være åpne på hvilke utfordringer vi har i tider hvor budsjettene skal kuttes å være ærlige på at det ikke er mulig å kunne store summer uten at det vil merkes for brukerne!
 
Jeg sliter fremdeles med å nå over alt jeg skal gjøre…eller skal jeg gjøre alt det? Det er vel det som er problemet mitt. Som doktor er jeg strakst parat til å trå til i forhold til enkeltpersoner. Fikk tlf fra lensmannen om en person som mulig kan være farlig for andre. Hva er helsevesenets ansvar og hva kan man gjøre. Jeg fikk hjelp av sekretæren til å finne hvem fastlegen var og ba lensmannen snakke med henne. Like etter en telefon fra legen som hadde vakt på det kontoret. Vi avtalte hvordan vi skulle gå fram. Hvis bekymringen er alvorlig nok (noe den absolutt hørtes ut til å være) må jeg vet gjøre et vedtak etter Lov om psykisk helsetjeneste om å bruke tvang for å få undersøkt personen og vurdert i forhold til tvangsinnleggelse….
 
Fikk en epost med klage på legevakta.. Dvs masse spørsmål, men ikke tydelig klage. Jeg må svare tilbake og spørre om det er en klage som skal behandles formelt eller om det er nok at jeg svarer på spørsmålene…
 
Jeg får masse eposter pr dag 20-40 daglig og det gjør at jeg ikke får oversikt over hva som er viktig eller ikke og må bruke ganske mye tid på å gå gjennom dem. Filler`n! oppdaget at det var en jeg ikke hadde svart på på ei uke!  Skrev et svar i all hast og beklaget seint svar… Før jeg syklet til et møte med leder på Kurbadet og løypesjefen i kommunen. Spennende forslag som vi må jobbe litt videre med og som jeg kommer tilbake til. Kan ikke røpe det nå… syklt tilbake til jobb for å skynde meg å begynne på en sak om legevakt i Nedre Eiker. To raskt telefoner og det var lunsj før jeg hentet fram sykkelen igjen. Det er deilig med vårvær og sykkel. Jeg syklet på jobb og synes det er litt flaut å sykle rundt uten hjelm på dagen for den jeg bruker nedover til jobben er klissvåt av svette. Men heller sykle enn å kjøre bil i vårværet. Kjøpte en ny hjelm hos vår hyggelige, kjempeblide sykkelmann! Den får jobben betale, det er tross alt mye billigere enn å kjøre bil rundt om kring… syklet direkte ut til Aktivitetssenteret hvor de har laget en ny dr. Einar kopp. Jeg knuste den gamle og ropte kriiiise til leder som straks fikk dem til å lage en ny! Du snakker om service. Jeg møtte henne og vi avtalte at jeg hjelper dem litt med ting de skulle ha i orden..
På hjemveien syklet jeg innom en bolig hvor det er blitt klaget på forsøplig. Det var ikke så ille som jeg fryktet, men langt over det vi kan akseptere med fare for rotteplage. Må gjøre noen vedtak der sammen med miljøvernkonsulenten…
 
Om denne dagen gikk fort? Før jeg fikk trukket pusten satt jeg på sykkelen hjemover. Det er egentlig veldig deilig for da får jeg både trimmet og tenkt på veien hjemover… Wink