Diaresykdomm, spesialistsamarbeid og en dag som forsvant fort!

Første dag etter 10 dagers påskeferie. Halvparten med familien og 4 dager aleine på hytta på fjellet. For meg er det både viktig og deilig å slappe av aleine foran peisen på hytta, lange skiturer og mye lesing i bøker noen dager!  Jeg ble helt svett siste kvelden. Kroppen måtte liksom bygge seg opp til nytt kjør igjen…?
 
En travel dag. Telefoner om naboer som klager på støy fra fabrikk og fuglehold. En befaring til naboen til en fabrikk med en sak som har gått over mange år. Vanskelig sak hvor vi i kommunen ikke har klart å følge opp tidligere vedtak. Jeg må sette meg inn i begge parters synspunkter og har virkelig fått oppleve to forskjellige virkelighetsbeskrivelser…! Jeg lovte ingen av partene noe annet enn å innrømme at saken var vanskelig og at jeg kommer til å gjøre et vedtak som følges opp…
 
Vi har hatt en klasse på barneskolen som har vært på leirskole på Langedrag i Nore og Uvdal. Andre ble syke med diare og oppkast der. Etter en telefon med Folkehelseinstituttet følger jeg opp denne klassen for å finne ut om de ble syke. Ble de det skal de gjennom et spørreskjema og vi får litt arbeid med det. Jeg hadde en lang samtale med Mattilsynet om denne saken som i og for seg viser at det ikke er lett å samarbeid flere instanser på en gang. Jeg opplever det lett å samarbeide med Mattilsynet fordi vi har en samarbeidsavtale og avklart hvem som gjør hva.. Litt spent på om vi finner noe i "vår " klasse. Det har ingen behandlingsmessig konsekvens men det er allikevel viktig at vi bistår Folkehelseinstituttet med å finne mer ut av dette..
 
Startet dagen i møte på Kongsberg med kommuneoverlegen der. Vi ser på muligheten for å samarbeid med spesialisthelsetjenesten: Distriks Psykiatrisk Senter (Dps) om å bedre tilbudet til kronisk alvorlig psykisk syke som bor hjemme. Et spennende prosjekt hvor vi kan søke om penger hos Helsedirektoratet.. VI avtalte nytt møte for å utforme søknaden..
 
Kors! Dagen forsvant fort!Forbauset smilefjes