Spenstig eldreråd, sliten familiemann og kloakk..

I dag har jeg møtt meg skikkelig i døra! Dvs bloggen. Jeg var invitert til møte i eldrerådet i kommunen. Det er første gangen i "min nye" kommune og leder introduserte meg bla med å lese litt fra bloggen.. Jeg ble helt tatt på senga og visste ikke helt hvordan jeg skulle ta det! Kjempeflott at bloggen blir lest og jeg må jo bare være glad at jeg møter den igjen i det virkelige liv, ikke bare i cyberspace! Jeg gledet meg masse over det møtet. Det var sterke meninger og tydelig tale. Så flott. Jeg ble satt litt til veggs for at jeg krever å få tatt opp igjen legevaktssituasjonen i kommunen når det gjentatte ganger var politisk vedtatt at den saken skal være fredet… Jeg har vært helt klar over dette og la fram mitt faglige synspunkt som begunnelse for at saken må opp igjen. Jeg mener legevaktsordningene i kommunene ikke er solide nok, ikke trygge nok og har mangler jeg er nødt til å melde videre så politkerne veit hva de tar ansvar for. Diskusjonen dreier seg selvfølgelig om man skal opprettholde egen legevakt eller gå i samarbeid med nabokommuner slik som er foreslått i Samhandlingsreformen og i en nyilig rapport til Helsedirektoratet.
 
En telefon fra en fortvilet innbygger om et alvorlig psykisk sykt familiemedlem. Hva gjør man når man blir truet av et familiemedlem som virker svært psykisk syk? Hvem kan hjelp når leger og spesialister mener det ikke grunnlag for å tvangsinnlegge? Jeg synes sånne saker er veldig vanskelige…!! og kan ikke annet enn å henvise til fastlege eller oppfølging av spesialisten videre ELLER ringe politiet pga vold og trusler..
 
I går kveld gikk jeg direkte fra jobben på toget til Oslo til et møte i Legeforeningen.Det handlet om en lovendring hvor man ikke lenger skal få delegere myndighet til å godkjenne legespesialister til Legeforeningen. Legeforeningen ønsker ikke miste arbeidet med å utdanne spesialister, det er forslag om at dette skal overføres til universitetene. Jeg var nok eneste i forsamlingen som ikke var enig med Legeforeningen denne gangen…..Men veldig enig i at kvaliteten på utdanningen må opprettholdes uansett hvem som står for den.. Seint hjemme stupte jeg i seng… null -0- familiemann idag…
 
I dag avsluttet jeg dagen med et møte i kommunen med de som driver vannforsyningen og avløp/renseanlegg. Kjempespennende å høre om deres arbeid, utfrodringer og hva de har fått til. Fra flomsikring til rensing av kloakken. Avsluttet med en befaring på renseanlegget (som jeg oppdaget ligger vis a vis kontoret mitt…??) Imponerende å gå gjennom lokalene se datastyringen og være over bassengene uten at man blir plaget av kloakklukt!? Folk veit ikke hvor mye dette arbeidet betyr for innbyggernes helse!