Redningsfaglig seminar, RFF og flink sekretær!

Grytidlig start på dagen i 19 minugrader. Jeg har erfart at det er før 08 og etter kl 15 at jeg får litt tid til kontorarbeid så jeg var på jobben kl 0630 idag. Gikk gjennom epost, vanlig post og rakk ikke alt jeg skulle allikevel! Prøver å delegere så mye jeg kan til "kontordamen" jeg jobber sammen med. Det er forresten en helt gammeldags og uriktige betegnelse for hun gjør mye mer en merkantile vanligvis gjør og er veldig selvstendig. Ikke alle som er så heldig å jobbe sammen med så effektive folk! Hun er spesialist på regnskap og avtaler . Hun tar saksbehandleroppgaver og systematiserer alt fra meldepliktige sykdommer til opplegg for turnuslegen…uvurderlig…og hun har fulgt med når jeg nå også jobber i Nedre Eiker kommune. Jeg har bare dårlig samvittighet for at jeg ikke har nok tid til å jobbe henne inni jobben. Jeg piler jo fra møte til møte.

Idag var jeg i møte med rus- psykisk helseteam hvor vi diskuterer vanskelige saker. Det er en råtøff jobb de har med rusbrukere i alle faser fra ikke å innrømme sitt misbruk til de som er helt nedkjørte..

Jeg henger litt etter meg sjøl for jeg blir stoppet på vei inn og ut av møter fordi noen vil spørre eller diskutere faglige spørsmål med meg. Idag var det f.eks. toalett – garderobeforhold i ny utebarnehage (!!) Jeg balanserer mellom å understreke viktigheten av hygienetiltak til å se det litt selvmotsigende i at man skal ha innlagt vann og wc i en barnehage som bygger på at man skal være ute…!!?? Så jeg kommer alt for ofte seint av gårde til neste møte og lusker inn med unnskyldninger fordi jeg er sein. Jeg mener det er viktigst å ta praten med de som stopper meg fordi de trenger støtten eller diskusjonen (kanskje jeg til og med kan komme med en løsning på en problem av og til…!?) men idag kom jeg altså 15 min for seint til "Redningsfaglig dag" hvor alle nødetatene samt sivilforsvaret møtes for å gå gjennom konklusjoner etter øvelser. Idag gikk de gjennom erfaringene etter skogbrannen i Froland sist sommer. Det er spennende og lærerikt seminar. Spesielt fordi jeg er LRS lege (rådgiver i politimesterens Lokale RedningsSentral) .

Litt før det seminaret var ferdig pilte jeg til bilen og kjørte til møte i Rådet for funksjonshemmede. Fikk en prat med Omsorgssjefen om framtidsutvikling. Skal vi vurdere etablering av en "intermediær" avdeling i vår kommune? Jeg mener vi gjør det best med å videre utvikle vårt sykehjem og håper vi kan videreføre det gode ryktet vi har og kompetansen vi har bygget opp..

Til sist idag et møte med De PedagogiskPsykologiske Kulturkammeratene hvor vi diskuterte nytt arrangement. Vi spør folk vi tror kan si noe vettugt om kultur og helse.. det blir spennende å se om vi får noe napp… og vi avtalte å møtes utenfor rådhuset kl 06 på mandag for å tenne opp bål i bålpanne, koke kaffe og servere til de som kommer på jobb!! Morsomt!!

men toget kom ikke …var igjen 45 min forsinket…