Bilprat, Aktiv eiker og legevakt….igjeeen!

To travle dager. Jeg må innrømme at jeg sliter med tida! jeg "møter meg" nesten hele dagen og piler fra ene møtet til det andre. Jeg opplever at møtene er effektive og viktige og vi får løst og satt igang mange ting…. "satt i gang" er vel rette ordet for jeg har trøbbel med å følge opp. Skal det skrives et brev eller en sak så får jeg jo ikke tid? har en sak med godkjenning av midlertidige skolelokaler liggende på 3 uka. Det er en grei sak og jeg må innrømme at årsaken til at jeg ikke skriver den på overtid er at den faktisk er grei… så betyr det mest at de faktisk har gode helse og miljøforhold i "skolebrakkene" enn at de får det nedskrevet på papiret…

Vårt Folkehelsetiltak, Aktiv Eiker skjelver i grunnvoldene da den ene fysioterapeuten har sagt opp. (Les om Aktiv Eiker på http://www.aktiveiker.no) Hun har vært fenomenalt flink og bygget opp Frisklivstiltaket vårt siste årene. Jeg skjønner at hun vil prøve noe annet, men vi får en utfordring med å finne nye flinke medarbeidere. Heldigvis er det muligheter! Vi ønsker oss en pedagog inn i tjenesten også, fordi de driver mye med opplæring, endring og bygge opp motivasjon. Jeg håper også at vi skal kunne overføre det meste av administrasjonen til tjenesten når vi får 3 ansatte. Jeg har rett og slett for dårlig tid til å administrere dette over tid, sjøl om jeg synes det er spennende og hyggelig å jobbe sammen med så positive og motiverte folk!

Allmennlegemøte i ettermiddag hvor vi diskuterte legevaktordningen…..igjen. Det er ganske tungt å se at vi har trøbbel med å få dekket alle vaktene med de legene som har vaktplikt i kommunen samtidig med at politikerne har fastslått at vi skal fortsette som før. Vi er like i nærheten av å drive uansvarlig innimellom sjøl om vi enda er på den riktige siden. Til sommer har vi egentlig ikke nok leger med vaktplikt til å kunne la dem ta ferie!?? Vi er helt avhengig av å leie inn vikarer… Jeg synes dette er vanskelig fordi det er så stor sprik mellom faglige vurderinger av legevakta og politikeres og folks ønske om å opprettholde egen lokal legevakt.

Jeg har en flott jobb bil… En kraftig pick up med 4wd. Jeg er kjempeglad for at jeg har fått lov til å bruke en slik en i jobben. Den siste tida med masse snø er ikke noe problem for meg jeg drar meg over brøytekanter og gjennom snø uten å stoppe opp… Det er slett ikke alle som har så trygt framkomstmiddel! Til og med lensmannen skrøyt av den….!!