Lang biltur og detektivarbeid

I går kjørte jeg 9 timer i bil for å møte kommunelegene i Aust og Vest Agder! Etter en engasjert diskusjon med kommuneoverlegen i Risør spurte jeg om jeg ikke kunne få møte dem på deres møte med fylkeslegene som de har en gang i året. Som leder i Norsk Samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) synes jeg det er spennende å møte nye samfunnsmedisinere. Jeg kjørte hjemmefra 0530 for å være i Bygland kl 1030. Det var en spennnende biltur med masse musikk, flere jobbtelefoner, snøvær og sleipe veier. Vel framme fikk jeg være med på flere spennende faglige diskusjoner. Spesielt gledet jeg meg over å høre en kollega som fortalte om en vanskelig sak (gjennom flere år) som han hadde klart å avklare ved hjelp av juristen hos fylkeslegen. Flere kommuner skulle hørt og lært av den saken hvor hans faglige meninger og vurderinger ikke var tatt med i en sak som dreide seg om barns sikkerhet på vei til og fra skole og barnehage. I saker om miljørettethelsevern har vi rett til at våre meninger skal følge saken og hvis det er umiddelbar fare for helsa til innbyggerne kan vi stoppe saker. Det ligger mye lærdom i andres arbeid med vanskelige saker. Så fikk jeg jo snakke med mange både kjente og nye i pausene… hjemme igjen kl 2030 på kvelden var jeg riiimelig sliten!

Både Mattilsynet og jeg har fått meldinger om folk som var blitt sjuke etter å ha vært på et serveringssted i kommunen. Det kunne høres ut som en matforgiftning for mange var blitt sjuke på en gang. Både besøkende og eier ringte og var bekymret. det er virkelig detektivarbeid! Heldigvis har Mattilsynet både folk og rutiner på å sjekke ut slike tilfeller og de inervjuet og samlet opplysninger slik at vi idag kunne prøve trekke konklusjoner. Kjøkkenet var det ikke noe å si på, prøver av maten ga ikke noen holdepunkter, men vi har mye norovirus i kommunen. Faktisk utbrudd både på sjukehjemmet og flere barnehager. Symptomene med både oppkast og diare samtidig og når de ble syke peker nok i den retningen. Godt for eieren å få vite siden serveringsstedet jo ikke kan klandres for det. helt sikre blir vi jo ikke siden vi ikke har fått påvist virus eller bakterie, men sånn er det ofte med slike episoder. Vi må "stille diagnosen" ut fra opplysningene vi får. Litt seinere samme dag måtte jeg informere en barnehage akkurat om hvordan de bør forholde seg mot slik smitte. Foreldrene blir ikke så glade for å få vite at de må holde barna hjemme i to dager etter at de er blitt friske…. Jeg håper jeg ikke er smittet og tar helgen!