Vi må få mer fysisk aktivitet i skolen

Vi jobber med Folkehelse i kommunen. Riktignok har vi ikke laget noen egen plan for dette, men det jobbes på veldig mange områder! Mest jobbes det med å øke folks fysiske aktivitet. Idag har jeg vært på møte med lærere som sitter i ei ressursgruppe for fysisk aktivitet i skolen. Jeg har jobbet lenge for at skolen sjøl skal se nytten av å øke fysisk aktivitet for elevene. En time om dagen hadde vær flott! Disse lærerne er slett ikke uenig i det, faktisk kunne de ønske at det lå inne som et satsingsområde i mønsterplanen. Vi har kommet ganske å langt på vei i Øvre Eiker når nå skolen sjøl ser behovet. Vårt prosjekt Aktiv Eiker skal bruke ressurser til det og vi kan søke om midler i samarbeid med Buskerud Idrettsforening. Dette begynner å bli spennende. Noe av utfordringen er jo at alle lærere slett ikke er så interessert i fysisk aktivitet. Vi snakker om holdningsendringer både hos lærere, ledere, politikere foreldre og elever….virker ganske så håpløst, kanskje?!! Men det er det slett ikke. Vi får økende støtte på dette. Fysisk aktive barn er roligere på skolen, mer konsentrerte og lærer lettere, de har det også bedre når de kommer hjem. Holdningsarbeidet kan kombineres både med antirøykeprosjekter, antimobbeprosjekter og andre forhold skolen også skal jobbe med. Kanskje vi voksne er større sperre for barnas fysiske aktivitet enn barna sjøl…? Vi som kjører og bringer i hytt og pine, kjører helt fram til jobben, tar heisen og koser oss foran tv´n med håndball heller enn å ta en trimtur sjøl!

Endelig ble jeg "ferdig" med å lage rapport på frisklivsarbeidet vårt i Aktiv Eiker. Det har jeg sliti med..så nå kan jeg jo trimme litt sjøl. Det er fint i lysløypa