Legerådsmøte, røykeforebygging og for liten tid

Ei litt svett uke… Jeg har tett pakket møteprogram og en rapport som skulle være ferdig! Har heldigvis fått litt henstand, men rapporten må skrives før arbeidsstart eller etter. Ikke snakk om at jeg får fred nok på dagtid.
 
Var forresten på et seminar om røykeslutt som en del av Folkehelsearbeidet i kommunene. Mange folkehelsekoordinatorer fra forskjellige kommuner i Buskerud samlet for å få info og diskutere. Jeg går en ny runde med vår skolesjef for å prøve få skolene til å bruke "FRI" som er et røykeforebyggingsprogram satt igang av Helsedirektoratet. Påvist effekt og gratis for kommunene å bruke! /se: www.fristedet.no) Vi ble enig om å prøve å gjøre noe sammen for å samkjøre flere fagfolk: helsesøster, tannhelsetjenesten, fastlegen og jordmor i forhold til å spørre og følge opp gravide som røyker.. 15% av gravide røyker og det er jo alt for mye!
 
Jeg sliter med å rekke over alt og må innrømme at mange ganger lurer på om jeg egentlig gjør denne jobben godt nok? Vi kommuneleger er høyt lønnede og jeg har litt prestasjonsangst for ikke å være verdt pengene kommunene bruker.. Godt at jeg fikk en tilbakemelding fra en ansatt idag med et dikt… Det var et svar på mitt julebrev til ansatte (epostbrev…da!) og det var kjempehyggelig å få!
 
Det har vært en del telefoner fra publikum og media om tilfelle av hjernehinnebetennelse vi hadde. Tragisk at personen døde. Det er meget sjelden av den type bakterie de fant! Heldigvis har det ikke vært flere tilfeller. Jeg fikk god hjelp av helsesøster som tok det praktiske rundt vaksinering. Jeg var bortreist en dag og hun ordnet stødig opp. Heldigvis har vi ikke hatt flere tilfeller med hjernehinnebetennelse så vi kan roe situasjonen overfor innbyggerne..
 
Legerådsmøte i kveld. Blant annet med informasjon om en ny egen barnefokusgruppe som kan følge opp barn til alvorlig psykisk syke. Så flott! Fastlegene tok imot informasjonen med interesse. Legevaktsituasjonen ble igjen diskutert og det er helt tydelig at det er et press på legevaktene med pasienter som kunne vente til fastlegen åpner. Publikum tenker slett ikke på at våre fastleger som oftest må gå rett på jobb dagen etter. Legerådet var helt tydelig i sin anbefaling til oss i administrasjonen at vi må søke samarbeid med nabokommuner for å lette vaktpresset.
 
Var hjemme kl 2030 litt tom i hue…og nå i sengs (sovner vel fort når hue er tomt..!)