Livet kan være forferdelig brutalt…..

En kommuneleges hverdag spenner vidt. Idag har jeg hatt en lang og meget frustrert samtale med en fastlege som vi atter en gang må pålegge å ta en vakant legevakt. Det blir 32 timers hardt arbeid i strekk (søndagsvakt så rett på full mandag på kontoret) Vi har politisk vedtak på å opprettholde egen legevakt men vi har etterhvert kun 4-5 leger som har vaktplikt og når en blir syk, og vi ikke får tak i vikarer, så må en av de andre pålegges vakt. jeg er ikke i tvil om at vi må gjøre noe med legevakta vår. Samarbeid med nabokommune vil gi en mer solid bemanning, bedre miljø og bedre fagmiljø. Jeg har sluttet å ta legevakter, men få lyst til å ta det opp igjen (til tross for at jeg er en papirdoktor…) for å hjelpe de med vaktplikt… men jeg må nok jobbe med å bedre denne tjenesten for de som skal bemanne den heller..

Dette var en dag med ytterpunkter. Startet opp med litt høy puls fordi jeg skulle ha ferdig en rapport fra vårt folkehelseprogram, prosjektet Aktiv Eiker. ( les om det på http://www.aktiveiker.no) jeg sliter med å få oversikt over regnskap, hva vi har gjort til hvilken kostnad, fylle ut rapportskjema og det skulle (selvfølgelig!!!) vært levert i går.. på møte med fylkeskommunen fikk plutselig dagen en brå og tragisk vending! Telefon fra kollega i Hole kommune som spurte om jeg visst om en pasient som var lagt inn på sykehuset i Drammen med hjernehinnebetennelse? Nei!! Personen bodde i Nedre Eiker, men arbeidet på skole i Hole så begge kommunene er berørt. Da er det godt å ha oppdatert smittevernplanen, framgangsmåten står der…og litt erfaring jeg husket sist gang og melderutinene sitter… En raskt telefon til fylkeslegen etter at jeg hadde fått snakket med overlegen på intensivavdelingen, rett etter en samtale med overlege på Folkehelseinstituttet med råd om hvordan vi skulle gå fram. Allerede hadde kommuneoverlegen i Hole og jeg avtalt at vi skulle samkjøre råd, tiltak og framgangsmåte så vi gjorde det likt. Pasienten døde seinere idag. Tragisk og voldsomt utfall av en hjernehinnebetennelse.. Jeg fikk en kort samtale med pårørende til avdøde, vi tilbyr vaksine til nærkontakter når vi har fått vite akkurat type meningokokkbakterie. Kontakt med helsesøster for å forberede vaksinasjon. Imponerende ro og ryddighet, bare praktisk tilrettelegging og "det ordner vi, Einar". Info ut på nettsiden…vår webredaktør brukte 30 sek på å legge ut den infoartikkelen jeg skrev: http://www.nedre-eiker.kommune.no/ungdom-innlagt-med-smittsom-hjernehinnebetennelse.4548786-41174.html

Trist på vei hjem på toget. For noen ytterpunkter i arbeidsdagen… frustrasjonen over ikke å ha rukket rapporten om Aktiv Eiker var glemt. Tankene går til de etterlatte…livet kan være forferdelig brutalt.