Skriver igjen! om kommunelegeforum, LRS og Aktiv Eiker

Ok! Jeg skriver…. hmmm det er ikke annet enn å innrømme at 2009 kom litt brått og mye på en gang.. Det er ikke lett å finne tid til å hente ut tanker fra innsida av hodet som kan passe inn i denne lille rubrikken på cybernet! Jeg har alvorlig vurdert om jeg skal fortsette. Skal jeg det? Jeg klarer nok ikke daglige innspill i bloggen lenger, men kanskje jeg kan klare det et par ganger i uka.. Jeg får prøve…..
 
I går hadde vi Kommunelegeforum igjen. Altså et forum hvor alle kommunelegene i Buskerud er invitert samt at vi har med folk fra fylkeslegen innimellom. Det møtte 7 samt 2 fra fylkeslegens kontor. Det er den "harde" kjerne som nesten alltid møter.. og vi trives sammen, det diskuteres faglig utvikling og framtidsutsikter samt aktuelle problemer vi jobber med. Det er utrolig å se hvor lenge vi blir hengende med enkelte vanskelige saker. Vi snakker fort vekk om år! Akkurat nå er helseministerens "lekkasje" om at han har tanker om å organisere kommunale helsetjenester i "Helsekommuner" ganske hett i miljøet. Hva vil det si, hva blir konsekvensene for folk og selvfølgelig for oss sjøl…
 
Fikk tlf fra politiet til meg som LRS lege. De jobber med mange vanskelige saker! Jeg svarer så godt jeg kan vel vitende om at det de spør om sjelden hører til områder hvor jeg kan gi tydelige fasit svar!
 
Jeg jobber mye med legevakt i den ene kommunen også . Det er politisk bestemt at vi skal ha en egen legevakt. Sentrale myndigheter og fastlegene i kommunen ønsker interkommunalt samarbeid. Jeg følger klart anbefalinger fra sentrale myndigher og Legeforeningen som sier samarbeid med nabokommuner. Vår utfordring er allikvel å få vår egen legevakt til å fungere best mulig slik politikerne vil. Jeg mener vi har en god legevakt i begge kommunene, men den er sårbar fordi det er få leger som kan ta vakt og derfor en stor arbeidsbelastning på enkeltleger..
 
Aktiv Eiker har jeg også skrevet om før. Nå skal jeg igjen overta adminstrasjonen av prosjektet som er inne i en svært aktiv periode. Vi har to flinke fysioterapeuter som jobber deg. Se www.aktiveiker.no Nå blir utfordringen å få til en oversiktlig øknonomi, gode arbeidsforhold og klare å gjennomføre alle de tiltakene de har ambisjoner om å nå.
 
Mest har jeg grublet og tenkt og skrevet på svarbrev til fylkeslegen som har gitt oss "avvik" dvs påvist lovbrudd da de var på tilsyn for å sjekke ut legemiddelhåndteringen på sykehjemmet hos oss. Vi er for dårlig bemannet på legesiden og det er det ikke så helt enkelt å bare rette opp!
 
Og så myyye mer… men jeg fikk min første lunsj sammen med de andre i avdelingen i år! Det er litt for mange "arbeidslunjer" for tida…Forvirret