Kan det kalles en utfordring?? og om dårlig arbeid.

"Min" ene kommune skal spare 47 mill til neste år. Politikerne har vedtatt budsjettet. Det var så tøft at ordfører ikke klarte å holde tårene tilbake…. "Min" andre kommune har ikke vedtatt budsjettet enda men det er ikke langt unna i innsparinger. Jeg kan ikke fri meg for å tenke på ekstramidlene på 6 milliarder som sjukehusene/helseforetaken fikk på toppen av sine budsjetter. Samtidig leser jeg at mange (de fleste?) av sjukehusene går underskudd…  noe kommunen ikke får lov til uten å havne på Robeklista og bli styrt av fylkesmannen. Det er litt snålt å se at "vanlige" politikere har mer guts til å få budsjetter i balanse enn styrene i helseforetakene… Nå skal vi begynne å jobbe med innsparingen. En slags matthet har bredt seg, opplever jeg. Vi har spart og spart i alle år. Kjempeflinke ansatte må bli enda "flinkere" til å kutte ned på pengebruken – tilbudene til brukerne. Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra brukere av våre tjenester som er oppgitt over å måtte skrike og klage seg til tilbud de mener de har rett på. Det er ikke min jobb å si at de har rett eller galt, men jeg lytter til dem når de direkte ber meg om  et møte. Det er råtøfft å være de ansatte som skal stå i den skvise det er å se behovene samtidig med at de må holde tilbake på pengebruken.. Det er noe alvorlig galt her.. Primærhelsetjenesten (= kommunehelsetjenesten) må ta seg av stadig tyngre brukere og vanskeligere oppgaver samtidig med at vi får mindre penger… Det er noen som har feil tall i regnemaskinen sin! Vi er verdens rikeste land og vi opplever at vi ikke har tilbud nok til de som trenger det mest. Jeg opplever at det er så pass galt at jeg ikke er i tvil om at vi er på vei inn i virkelig alvorlige problemer med tjenestene hvis vi ikke sørger for bedre bemanning, bedre kompetanse og stanser gjennomtrekken!
Primærhelsetjenesten lekker i alle ender og klarer ikke møte behovene hos innbyggerne.
 
Jeg er opptatt av at det er primærhelsetjenesten som sliter. Ikke enkelte grupper hver for seg.. Det er klart at vi trenger flere fastleger! Men vi får ikke gjort jobben skikkelig før vi også sørger for hjemmetjenestene, institusjonene, oppfølgingen av rusbrukerne osv.. Det MÅ være sammenhengen som teller. Helseministeren mener vi skal ha 2700 nye legeårsverk framover.. Jada jeg er helt enig.. men for all del ikke stopp der. Legene er bare en liten brikke i arbeidet med å serve innbyggerne med helseproblemer!
 
Og det som er Virkelig synd! Det er at det er ingen som tenker forebygging, rehabilitering for å hindre at vi bare får nye sjuke som trenger enda mer hjelp.
 
Hjaaaa suukkk. En kan jo engasjere seg høyt og lavt… Jeg har alltid sett på meg sjøl som en "fotsoldat" som kan gitt ett lite bidrag til å bedre tilbudne for innbyggerne. Ikke veit jeg om jeg virkelig får det til, men det føles som at jeg er på rette plassen ihvertfall…
 
Det har ikke akkurat vær noen god dag… Hadde rett og slett min dårligste presentasjon for et publikum på aldri så lenge. Jeg synes sjøl jeg ikke kunne emnet godt nok, hadde ikke tid til å forberede meg nok og var utydelig og uinnspirert.. Tar en lærdom: Jeg må bli flinkere til å si nei! Det er ikke bra for dem eller meg når jeg ikke gjør skikkelig jobb.. Sjølkritikken er klar og tydelig, jeg må skynde meg videre (og har med lærdommen..håper jeg) Så kan du jo gjette på hva og hvor det var, men jeg har gjemt det bort i hukommelsen allerede så det kan du også bare glemme….Syk