ikke mer noro, litt barnehage og tub.

Puuuuhh det var ingen nye syke med diare og oppkast på sykehjemmet idag! Dvs at vi kan friskmelde alle avdelingene på sykehjemmet! Tror ganske så sikkert vi kan takke iherdig innsats fra ansatte på at det slapp taket så raskt! Sjøl om de sikkert ikke har opplevd de to siste ukene som "raskt"! Det er tyngre enn de fleste kan tenke seg å måtte ta strenge smittevernhensyn hver dag. All ære til flinke ansatte!!

Vi fikk utkast til tilsynsrapport på sykehjemmet og legemiddelhåndteringen der. Jeg opplever at det er vanskelig å få et helt riktig bilde når det er folk som ikke kjenner sykehjemmet så godt som bygger sin uttalelse på intervju og skriftlig dokumentasjon. Synes egentlig den såkalte "revisjonsmetoden" er ganske provoserende i en hverdag hvor vi må kutte mye på tjenester så blir vi presset til å bli enda flinkere på formaliteter og skriftlig dokumentasjon… som går ut over den tida vi har til pasientene.. Jeg skjønner jo at vi må ha kontroller for å sjekke at vi gjør tingene riktig etter lovverket. Sjøl om jeg vil diskutere konklusjonene deres må jeg innrømme at de peker på de riktige tingene. det er bare synd at det ikke fokuseres mer på det vi gjør bra!

Skyndte meg avgårde for å se på en ny (= gammel) brakkerigg som er satt opp for å huse to ny skoleklasser og en småbarnsavdeling for en barnehage ved den ene barneskolen. Det var veldig bra og lett å godkjennet etter forskriften om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Det så nytt ut inne, med store lyse rom og nytt ventilasjonsanlegg. Det gjør det jo ganske enkelt så jeg bruker ikke mye tid på en slik befaring..

Har også sittet å gått gjennom en del tuberkuloseundersøkelser, må sjekke deres Mantoux test og lungerøntgen før jeg henviser dem til lunge poliklinikken på sykehuset. Dvs det er nesten alltid helsesøster som gjør dette og gir meg beskjed når de har tatt Mantouxtesten.. De er flinke og følger opp. Det er jo mest innvandrere vi tester for tida og de har jo ofte vært utsatt for smitte i hjemlandet, sjøl om de ikke er sjuke. Så må vi undersøke dem litt ekstra for å være sikker på at de ikke er sjuke og smittebærere..

og vips så var dagen gått..