Har du hør om Evert?

Noen ganger lurer jeg på hvordan jeg planlegger i kalenderen…?? Denne uka har jeg ikke vært på jobb utenom etter arbeidstid.. Det har tugget seg sammen med møter, konferanser og foredrag… Det er ganske slitsomt, men avtalene ble gjort for lenge siden.. Åpningen av PrimærMedisin Uke leste dere om forrige gang. På tirsdag var jeg på en IT konferanse for helsepersonell på Gardmoen. Holdt et lite foredrag om Elin-k. Altså om Elektronisk Informasjonutveksling i kommunen. Onsdag var det møte i styringsgruppa for samme prosjekt og de to siste dagene var jeg på konferanse om LegemiddelAssistert Rehabilitering (LAR). Altså om rusbehandling og metadonbehehandling. Så mye spennende! Og for å toppe det kastet jeg meg i en drosje og kjørte opp til PMU igjen på torsdag for å høre på en forsker fra USA; Barbra Starfield. En fantastisk flott eldre forskerdame som har grundig dokumentert at de landene som har en fungerende primærhelsetjeneste har også beste helsetilstanden i befolkningen til lavest kostnad! Se artikkel om henne her.

Men det jeg har mest lyst til å snakke litt om her er kjærlighet, vilje og motivasjon til å få til noe. På IT konferansen fikk jeg nemlig en liten kopi av Evert. Evert er pingvinlogoen til Univeristetssykehuset i NordNorge (UNN) de har en flygende (!!!?) pingvin som logo. Jeg fikk også en bok med historien om Evert.. Kjempetøft å lage en slik "dyrisk beretning om et sykehus en gang" som det står på boka. Det handler kort og godt om pingvinen Evert som kaster seg på en pulk til en forbipasserende skiløper i Antarktis og uheldigvis havner i sjøen i pulken, driver over alle hav opp til nordkalotten og kommer i land i Tromsø. Der blir han selvfølgelig tatt inn på UNN for å varmes opp og behandles. Men det er ingen på dyrehospitalet som klarer å plassere en mannlig pengvin med et UNN_logoegg…. (som jo pingviner gjør..) og Evert ønsker etterhvert intenst å komme seg hjem og søker hjelp av alle på sjukehuset. En kjempemorsom historie som er ganske trist en stund for Evert ønsker å fly hjem…men det kan jo ikke pingviner!! Men humla, som jeg også slett ikke skulle kunne fly, forteller at det kun er "sævri" som skal til (det er samisk for guts, trollsinne, ståpåhumør, vilje ) og når egget klekkes få Evert sævri nok til å fly hjem til kona med den nye kyllingen… Er det ikke flott!! sånn er det jo med alt. Har man nok ståpåvilje kan man klare det aller mest vanskelige her i livet!

Karmelittbroder Johannes Maria av Korset (Per Størksen) jobbet med rusmisbrukere og psykiatri før han ble karmelittbror. Han fortalte om hvor mye kjærlighet betyr i behndlingen av rusmisbrukere når han var på LAR konferansen.. Jeg rynket også på panna slik du gjør nå…. men han satte det i en flott sammenheng hvor det er vår innlevelse, interesse i å hjelpe, å vise medmenneskeligehet, forståelse og toleranse for andre som også er kjærlighet. Han hadde en laaang filosofisk diskusjon om kjærlighetsbegrepet som var ganske så gripende midt oppi en maskingeværild av powerpointpresentasjoner på konferansen. Så flott å få høre på en som bruker hjertet like mye som hodet i behandlingen av rusmisbrukere!!