Slitsomt på hotell, flinke journalister (!!..??) og litt rusbehandling

Jeg har vært hele dagen på hotell…. Ikke at det akkurat har vært avslapping for jeg har vært med på å lede kurs for turnuslegene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Kors!! Jeg synes det er sliiitsomt. Jeg har snakket med kongen en gang og var langt mindre nervøs da enn når jeg snakker til turnusleger. De har 6 års erfaring med forelesninger og er ganske så kritiske til forelesere… Jeg opplevde allikevel at jeg fikk ganske god kontakt og en del diskusjon når jeg fortalte om hva kommunelegen gjør og om kommunale helsetjenester. Dagen gikk fort og jeg synes fremdeles det er kjempespennende å være med på slike kurs… i hvertfall når vi klarer å gjennomføre det rimelig bra!

Flere telefoner som jeg måtte følge opp i pausene. Også en fra Drammens Tidende som hadde leste forrige blogginnlegg om Veksthuset i Mjøndalen. Morsomt at journalister leser bloggen også og at de spør så jeg kan utdype det jeg mener. Det er midt i blinken for meg å snakke begeistret til journalister om forebyggende tiltak som fungerer og faktisk har effekt!

I forgårs hadde jeg også besøk av en journalist som laget et innslag om rusbehandlingen i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Jeg sa meningen min slik jeg ser behandlingsapparatet: Vi har ikke kapasitet nok på kommunal nivå og vi kan få til et enda bedre samarbeid mellom fastlegene og sosialtjenesten/rustjenesten. Det er alt for dårlig kapasitet i 2 linjetjenesten og vi trenger fremdeles langtidsplasser på institusjon sjøl om det polikliniske tilbudet økes. Vi trenger differensierte boliger og bemannede boliger for de med dårligst boevne OG vi trenger arbeidsplasser/sysselsetting på dagtid. Slett ikke noen revulosjonerende uttalelse, akkurat. Jeg er spent på hva det blir ut av opptakene! Jeg ønsker å være tilgjengelig for journalister og har nesten bare gode erfaringer med den yrkesgruppa.. sjøl når jeg er som mest klossete i mine uttalelser… og er takknemlig bare forståelsen blir noenlunde riktig. Men man skal være ganske så bevisst og klar i tankene så man veit hva man vil si og hva man ikke skal bevege seg ut på!

Vi diskuterte rusbehandling med turnuslegene i dag. Det er forbausende å se og høre hvor lite oppdratt nye leger er til å søke samarbeid med andre yrkesgrupper… og kanskje spesielt innen rusbehandling….suuukk men de som gjør det opplever lange ventetider og lite og sein hjelp… så det er kanskje en sammenheng…