Stresset i fengsel og gode prosesser

Noen ganger altså… i går hadde jeg siste dag på Hassel fengsel. Jeg kom litt seint til kl 12 som jeg hadde lovet. For sjukepleieren vår har ferie så jeg skulle hjelpe den nye legen og være sjukepleier… Litt sein kom jeg inn å så at den nye legen satt sammen med de andre betjentene…OOOoops !! Jeg hadde glemt at jeg skulle være på en personalmøte først… måtte kjapt ta meg inn for så å bli rørt for jeg fikk takk for tida jeg har vært der! Jeg har trives godt der oppe og gjengjeldte rosen. Så fikk vi det travelt for da vi skulle ta imot pasientene oppdaget vi at Data’n enda ikke fungerte! Stresssss!! Jeg kavet meg hjem alt for seint for så å få en telefonoppringing om at jeg hadde glemt å legge i medisiner til en innsatt…"!!$%&!!! Jeg måtte innom tidlig til morgen idag

før jeg

møtte på heldagsmøte for Helse- og sosial i Nedre Eiker. En prosess for å se på mulige nye/bedre/effektivere måter å organisere tjenestene på. Det var godt lagt opp med morsomme innslag og en fin metode som geleidet oss gjennom dagen. Jeg har kjørt en del slike prosesser sjøl og blei imponert hvordan de gjennomførte! Etter min mening mye bedre prosesser enn å kjøre dette med eksterne konsulenter….

Var innom et ridesenter som vi hadde fått klage på. Det er viktig å gjøre opp sine egne meninger når man skal vurdere klager… Det blir ofte mye følelser når man klager og jeg er slett ikke interessert i å komme inn i konflikter, men gjøre en så god faglig jobb som mulig. Det er imidlertid synd at avisene allerede har hentet saken fra postjournalen så eieren følte seg hengt ut. Jeg gikk grundig gjennom hvorfor slike brev ikke er unntatt offentlighet og at jeg er enig i at det er synd at de trykker det før jeg har fått gjort mine undersøkelser.. Så får jeg vurdere da…