Pedagogiskpsykologiskkulturkammerater, dosepakning og enda mer

Sykla til jobben idag. Herlig å kommer ut av dusjen inn på kontoret og får satt over teen. Mange eposter fra ansatte i Nedre Eiker fordi jeg skreiv en kommunelegehilsen til dem sånn som jeg pleier å gjøre i Øvre Eiker. Greit å legge opp på samme måten…og jeg tilbyr å komme ut på besøk enten for å hilse på eller for å hospitere og være med ansatte på vakt. Fikk faktisk flere tilbakemeldinger om det så da får jeg ut å jobbe da…
 
Startet møtedagen med verdens hyggeligste møte! Vi er tre som skal prøve å lage noen arrangement med faglig presentasjon/foredrag, kulturelle innslag/musikk og sosialt samvær/mat. Kjempespennende og allerede positive tilbakemeldinger fra flere flinke fagfolk. Dette skal vi få til.. PedagogiskPsykologiskKulturKammerater kaller vi oss. Prøv å si det fort du!
 
Fikk en hyggelig tilbakemelding fra et bofelleskap hvor de har begynt å bruke dosepakninger til brukerne. Dvs at apoteket gjør ferdig de daglige medisinene i poser. En pose for hver gang bruker skal ha medisin. Det er en maskin som pakker og det er legelista hos fastlegen som er grunnlaget for doseringen. Det er veeldig mye lettere for ansatte i bofellesskap og hjemmesjukepleien. Men vi må dokumentere medisindoseringen i et journalsystem  – Profil. Apotekets datasystem og fastlegens datajournal snakker ikke sammen og da må vi gå omveien om en papirutskrift og så må sjukepleierne/vernepleierne bruke verdifull tid med å skrive inn i Profil-journalen. Og det er alltid større fare for at noe blir skrevet feil når man skal skrive av fra et ark. Så må det skrives ut på papir fra Profil-journalen for at man skal kunne kvittere og ha med dette ut til pasienten….. sa jeg tungvindt?? Spørsmålet var om vi kunne kutte ut Profilinnskrivningen og kun bruke Apotekarket som følger dosemedisinene…Det er nok vanskelig i forhold til jussen, men burde være svært ønskelig for å spare arbeidstid og kvalitetssikre medisineringen… Flott med så positive, kreative og lure ansatte!
 
Den vanskelige siden av dosepakkesystemet er jo at fastlegens journal ikke alltid er oppdatert og fastlegen får arbeidet med å etterlyse riktig medisinering når pasienten kommer ut av sjukehuset uten at fastlegen veit det…
 
Hadde også et møte med helsesøster som jobber med tuberkulose. Spennende å høre hvordan andre gjør det. Tydelig at jeg kan lære litt av henne og hun av meg…og at vi kan forenkle litt
 
På nettsidene til Nedre Eiker finnes det foreløpig ikke noe om kommunelegen. Det må jeg bygge opp og var innom webredaktøren for å få tilgang og lære litt. Det gikk råfort, men han var flink så jeg tror jeg fikk med meg mesteparten..Så må jeg bare se å komme igang.
 
Sliter litt med at jeg må ha to elektroniske kalendre. Det betyr at den ene må oppdateres manuelt og det har jeg dårlig tid til, men allerede nå er det flere som gjør avtaler med meg så det MÅ jeg bare!
 
Spennende dette her.. bare jeg klarer å holde hue over vannet!