Legemiddler, ny kommune, KFB og ros

Tjaaa det blei ikke mye tid til å skrive her denne uka? men nå har jeg 4,5 minutter!

Siden det er blitt kjent at jeg også nå er kommunelege i nabokommunen og at jeg har fått to epostadresser har det straks blitt mye mer å lese på skjermen… hyggelig at folk tar fatt i meg for introduksjon med besøk på ørten kontorer med tilsvarende mange nye ansikter er litt skremmende. Ikke husker jeg noen av dem og åssen skal jeg skille dem fra hverandre når de tar kontakt… Men jeg har fått flere faglige spørsmål, spesielt fra pleie og omsorg og legemiddelhåndtering fordi vi har fått ny Forskrift. I praksis får vi det nesten på samme måte, men nå skal ikke jeg skrive under "bemyndigelsene" sjøl lenger, men kun sikre at det blir gjort forskriftsmessig. Flott, synes jeg!

Jeg synes jo det er helt uoversiktlig å plutselig være kommunelege i en ny kommune (det gjør vel hvemsomhelst i ny jobb?) og må jobbe mye med å sette av tid til å bli kjent samtidig med at jeg må stramme inn noe på arbeidet i "gamlekommunen". Der skjer det jo selvfølgelig noe hele tida… Jeg har fått klage på et ridesenter, foreldre som er sinte og fortvilte og media som presser på for å få vite hva det dreier seg om og om jeg skal stenge dem… Jeg har ikke en gang fått sjekket ut forholdene og understrekte overfor journalistene at vi jo allerførst vil jobbe med å få rettet forholdene. Flott hvis de tilpasser seg og retter opp. Så får vi se på utviklingen… stenging er jo det siste vi griper til.

Idag har jeg vært på en konferanse om "ikkeioniserende stråling" og om radonstråling. Det første er det skrevet masse om i media og hvor "farlig" elektromagnetisk stråling er fra mobiltelfoner, trådløst internett, kraftlinjer osv. På verdensbasis er man enig om at det ikke finnes solide forskningsresultater som peker i retning av at slik stråling er helsefarlig. Allikevel skaper media masse angst rundt dette. På den andre siden har vi Radon som hvert år dreper ca 280 mennesker… media skriver nesten ikke noe om dette. Radon kan vi gjøre noe med når vi veit om det og vi kan forebygge å bli utsatt for det.. Det er visst ikke så interessant….

På den ene kvelden denne uka holdt jeg et innlegg for en fantastisk forsamling med kvinner og menn med interesse for beredskapsarbeidet i kommunen. Møtet ble ledet av FKB- Frivillige Kvinners Beredskap. De hadde klart å samle ordfører, lensmann, brannsjef, leder av Everket og beredskapsleder i kommunen. Kjempeflott stemning og interesserte tilhørere!

Ukas høydepunkt ble en nattkonsert på Kolberg gård med kjente musikere, arrangert av vår lokale musikkkonsertentreprenør som jeg kjenner godt. Jeg klarte å rive meg løs fra kontoret å hjelpe til med å sjaue på plass lydanlegg i lunsjen. Jeg koser meg med å få lov til å hjelpe til med slikt!!

Jeg fikk en veldig hyggelig tilbakemelding fra en pensjonert kommunelege denne uka… det gjør det morsomt å fortsette noen måneder til som leder i NORSAM. L