Kriseteam, politiråd og sommeravslutning

Det nærmer seg sommerferien, typisk nok detter det inn saker som "mååå" bli ferdige før jeg reiser. Konsesjonen for trelastfabrikken skal fornyes, jeg er nødt til å uttale noe om støy fra fabrikken som vi har fått flere klager på. Dvs jeg samarbeider med miljøvernkonsulenten som skriver saken (heldigvis!). En annen har klaget på renovajonsfirmaet som ikke hadde tømt matavfallet på tre uker. Det var blitt overfyllt før de var kommet for å tømme. En telefon fra renovasjonsfirmaet som beklaget svikt i rutinene før jeg fikk telefon fra en jounalist som lurte på hva jeg mente om dette bruddet på kommunehelsetjenesteloven….? Jeg mener en slik glipp ikke er noe lovbrudd og at det heller ikke er noen fare for helsa til innbyggerne, men estetisk og plagsom! Det er rettet opp og beklaget og ikke noen sak jeg mener jeg skal forfølge…

 
 

Var på møte i kriseteamet idag. Medlemmene samles en gang i månende for gjennomgang av hva som har skjedd og diskusjoner rundt emner og innimellom kurs. Jeg er ikke medlem av sjølve kriseteamet som rykker ut, kun rådgiver i bakgrunnen og følger med på hver aksjon. Vi har heldigvis ikke hatt noen aksjoner siste månedene, men fikk noen fine diskusjoner rundt noen eksempler som leder la fram. Jeg trives i slike tverrfaglige sammenhenger hvor det er prest, sosionom, barnevernspedagog, sjukepleier og helsesøster. Det gir et spennende perspektiv på mulige løsninger! Jeg er ganske kritisk til at vi skal senke grensa for når kriseteamet utløses. Jeg mener det er en helt naturlig ting at folk dør, også når det skjer akutt blant folk. Det er kun i spesielt vanskelige situasjoner hvor belastningen på de nærmeste blir stor hvor vi skal kalle ut kriseteamet. Vi har mange flotte medlemmer i teamet! Det gjør det ekstra spennende å være med på møtene…

 
 

Vi "la ned" Oppvekstteamet idag. Dvs vi gjorde en pause.  Jeg synes teamet ikke har vært så effektivt og konstruktivt (mulig det har noe med meg å gjøre..?) Det skal ha ekstra fokus på barn og ungodm og tiltak rundt dem fra forebyggende til behandlingstiltak. Mye (mesteparten?) er løst i tjenestene og i sammen med Lensmannen som er fast deltaker i teamet. Nå er det kommet et lovpålagt "Politiråd" som nesten tar opp de samme sakene, bare at aldersspennedet også tar med de voksne. Jeg samtykket kjapt til at vi tok en pause. Jeg er ikke særlig glad i nesten like arbeidsgrupper med fare for dobbeltarbeid! Så sant barn og ungdom blir like god representert og tatt med i Politirådet. Lensmannen er forresten en dame, som det er kjempefint å samarbeide med. Vi har mye de samme meninger og vurderinger sjøl med hvert vårt faglige ståsted…

 
 

Til slutt på dagen fikk jeg en rask diskusjon med ledende helsesøster om bruk av skolelegen. budsjettet er presset og vi mener vi kan klare oss med færre timer siden hun kun skal jobbe med screening undersøkelser som er lovpålagte. Jeg kunne ønske vi kunne gjøre stikk motsatt og øke stillingen kraftig så legen kunne jobbet mer sammen med helsesøster utenom screeningkontroller!

 
 

I morra er det sommeraslutning på jobben og jeg gleder meg til en lang sykkeltur og båttur!