Vaskelige pasientsaker og hyggelige barnehagestyrere!

Vi har fra tid til annen brukere som har store problemer, som oftest er det en blanding av rus og psykiatri. Det fører ofte til trusler mot andre eller å ta livet av seg sjøl. Det er vanskelig å takle. Jeg har alltid vært helt klar på at trusler mot oss som jobber i dette feltet alltid skal anmeldes. Noen ganger er det faktisk beste måten å komme til med behandlingstiltak at en person blir dømt til å sone i fengsel. Eller må ta i mot hjelp for å unngå fengselsstraff. Enda vanskeligere er det når personen truer med å ta livet av seg sjøl. Vi har diskutert det mange ganger fordi disse truslene ofte kommer når de er rusa. Skal det tas alvorlig? Vi har alltid falt ned på at vi ta slike henvendelser alvorlig. Hvem skal da ta affære? Det er jo avhengig av om personen vil ha hjelp eller ikke, men vi tar det alltid om fastlegen. Setter denne inn i situasjonen og ber om at han/hun vurderer pasienten og evt legger inn, hvis han/hun finner det nødvendig… men lett er det ikke…! Noen ganger opplever jeg at pasienten ikke vil møte til legeundersøkelse og da må jeg gjøre vedtak om tvungen legeundersøkelse etter lov om Psykisk helsevern.
 
Jeg hadde møte med barnehagestyrerne denne uka. Jeg har spurt om hva som er deres utfordringer og forslag til tiltak. Det ble et inspirerende møte for meg! De var konkrete og tydelige med forslag det er mulig å få til, men også tydelige på at de har for lite ressurser til å flere oppgaver overfor barn med funksjonsnedsettelse. Morsomt når fagfolk engasjerer seg!
 
Uka ble avsluttet med ei arbeidsgruppe jeg sitter i som ser på ledelse i allmennpraksis sammenheng og forholdet mellom fastlegene og kommunehelsetjenesten. Jeg satt 2 timer i telefonmøte. Ganske spennende faktisk og morsomt når man kan sitte å sjekke ut ting direkte på pc´n mens man snakker til en høyttalende telefon hvor 4 andre også er med!
 
Sliten i beina syklet jeg hjem, med det er jammen godt å komme i dusjen etter litt over en times sykling!
Denne helga må jeg skrive ferdig årsmelding og gjøre ferdig årsmøtepapirene til årsmøtet i NORSAM 4/6. Letter bekymret for det er få som har meldt seg på til festmiddagen…