kriseseminar, nødnett og nye arbeidsoppgaver

Fin uke! Mandagen startet med heldagsseminar i Kriseteamet. vi hadde fått leid inn Stein Moen fra Soscon. Se www.soscon.no Mange inntrykk, faglige innspill og tips til hvordan vi skal jobbe når vi jobber i kriseteam. Han var veldig tydelig på at det ikke er mulig for folk å kunne bearbeide kriser før 3-4 dager etter hendelsen. Før er de som regel i sjokk og klarer ikke ta imot noe særlig. Dette er hovedbegrunnelsen for at kriseteamet ikke skal være et øyeblikkelig hjelptilbud. Fint synes jeg for jeg har sagt det samme uten å få helt gehør. Det var mange på seminaret og kjempehyggelig å være sammen med alle de andre også fra nabokommunen.
 
På morra´n skreiv jeg ferdig et notat for ordføreren til spørretimen. En av politikerne utfordret kommunen på å sette igang et vaksinasjonsprogram mot humant papillovirus som er årsaken til 70% av de som får livmorhalskreft. Staten/helseministreren vurderer for tida om de skal sette igang vaksinasjon av 11-12 åringer. Flott initiativ og spennende spørsmål til spørretimen. Jeg kjenner en av de som har jobbet med dette på Folkehelseinstituttet og ringte og hørte hva hun anbefalte. Hun mente at det ikke var så lurt å starte opp med dyr vaksinasjon nå når det kanskje ganske snart ble en nasjonal satsing. Jeg regnet litt på det og fant at det, med apotekpris på vaksiner, fort ville koste oss opp mot 900 000,- i året. og at helseeffekten av å vaksinere vil være liten samtidig med at alle som ønsker det kan bli vaksinert hos sin fastlege ved å kjøpe vaksinen sjøl på resept fra fastlegen…
 
Tirsdag startet med møte i en liten komitè for Folkehelsearbeid rettet mot psykisk sykdom. Gøy! vi har med representant fra Mental helse for brukererne og får kanskje med en til. Flere forslag til tiltak som foredrag om emner, forelesere til å snakke til ungdom på videregående skole, konsert, samarbeid i forhold til verdensdagens for psykiatri og flere ting. Jeg håper vi får til litt av det!
 
På avdelingsmøtet ble det bla tatt opp statens framgangsmåte når de skal sette opp sendermaster til det nye nødnettet for redningstjenestene. Vi vil jo gjerne få dette kommunikasjonsnettet opp å gå så fort som mulig, men samtidig er vi som kommune opptatt av miljøvern, og at naturen ikke blir for ødelagt.. Derfor ønsker vi medvirkning når disse mastene skal plasseres… det ser ikke helt ut til at det har vært høyt prioritert fra statens side. Mange mangler på vanlig formell saksgang!
 
Det største jeg jobber med for tida, for meg personlig, er et forslag fra nabokommunen om jeg kan dekke kommunelegeoppgavene for begge kommunene… jeg som har det så godt her jeg er! Men jeg har gått gjennom alt jeg holder på med og ser (og merker!!) at jeg må samle meg litt. 6 arbeidsgivere siste år blir litt travelt og hvis jeg kan si fra meg en del oppdrag, få til en stilling for miljørettet helsevern så vil jeg kanskje kunne opparbeide en enda mer nyttig tjeneste for de to kommunene.. Dessuten samarbeider vi jo på mange områder allerede… Jeg har stilt noen krav og kommet med forslag og blitt godt mottatt i begge kommuner. ingenting er avklart enda så det blir spennende fram mot sommeren.. Spesielt er det spennende nå som vi holder på å bli flere kommuneleger her i vårt områder som kan samarbeide tettere!
 
Syk speeeennnnende…