hjelp jeg har ikke tid! Musikkstøy og litt om kommuneleger

Det har rett og slett ikke vært mulig å finne tid, eller holde seg våken lenge nok til å skrive noe i bloggen i det siste. Det har sjedd masse og jeg rekker slett ikke alt jeg skal nå!
 
Jeg arbeider en del med forberedelser til årsmøtet i NORSAM for tida. Mye skrivearbeid i å lage årsmelding og tenkearbeid i å utforme budsjettet..! Det er ikke det jeg setter mest pris på som leder i foreningen og da går det jo litt treigt..
 
Vi hadde kommunelegeforum i begynnelsen av denne uka. 6 kommuneleger som møtes noen ganger i året, som jeg har skrevet om før. Denne gangen møttes vi i bryggerhuset til jordbrukssjefen i vår kommune. Kjempekoselig for et heldagsmøte hvor vi kunne sitte inne og ute i sola så lenge vi holdt ut. Masse diskusjoner, så tida gikk alt for fort. Denne gangen brukte vi mye tid på den nye legemiddelhåndteringsforskriften. Vi kommuneleger kan delegere utlevering av medisiner til hjelpere med fagkompetanse nok. Nå er det kommet en ny forskrift som vi både er usikker på og som virker strengere enn før. Når vi veit at det brukes ufaglært  (= ikke helsepersonell) hjelp i hjemmesykepleien og i fengsler for at vi skal kunne få gitt tjenester i feriene er det ganske frustrerende at forskrfiten ikke beskriver hvordan dette skal håndteres.. Dette vil vi diskutere videre med bla fylkeslegens folk…
 
Endelig tar vi fatt i arbeidet med Individuell Plan (IP) igjen i vår kommune. Det startet vi opp med for 5 år siden, så har det ikke vært så mye framdrift før nå. Spennende møte idag hvor vi diskuterte hvordan vi skal gå videre. Nå er det mye erfaringer ute i flere kommuner så vi trenger ikke finne opp kruttet. Såååå mye bedre. IP er et viktig verktøy for å samkjøre tilbud overfor brukere som trenger flere tjenester for å kunne fungere. Jeg gleder meg til at vi får dette til å funke!
 
For ett par år siden laget jeg retningslinje for musikkstøy i boligområder. Denne uka opplevde jeg å få søknad på konsert fra et utested som skulle fortsette til kl ett om natta. Retningslinjen sier at vi skal samarbeide med lensmannen om slike avgjørelser og vi ble enig om at vi skulle fastholde at det må være slutt til kl 23. Så flott å få en grei og positiv tilbakemelding fra søker. Samtidig har jeg fått vite at andre skal holde arrangementer ut over natt som ikke en gang har søkt… det blir nok en større utfordring å regulere…
 
Jeg jobber for tida med å få økt vår kapasitet innen miljørettet helsevern. Jeg opplever ganske sterkt at jeg ikke strekker til for tida sjøl om jeg piler både hit og dit. Nå ser det ut til at det kan gå mot en mulig endring som kan gjøre det litt bedre… det vil jeg komme tilbake til når jeg veit litt mer…
 
Hemmelig