Ingen aprilsnar, bare for mye å gjøre

Puuh jeg slapp unna, jeg ble ikke lurt 1. April! Skjønt jeg lurer på hvem som lurer hvem for tida når jeg kronisk ikke klarer å få gjort det jeg skal. Møter, reiser til møter, forespørsler og samarbeid tar egentlig mesteparten av tida. På data´n ligger det å venter saker som skal behandles. Jeg kan jo ikke få gjort så mye mer enn det jeg rekker (??) , og det er klart det blir en del arbeid på kveld og fritid, men allikevel rekker det ikke til.

 

En av de store utfordringen jeg har hatt som kommunelege har dukket opp igjen i ny bekledning. Politiet som ringer bekymret fordi en bolig er så møkkete og overfylt med søppel at de mener det er fare for beboer og naboer…brannfare. En sjekk med brannvesenet viser at de ikke kan gå inn i private boliger med hjemmel i lovverket. Jeg starter en litt møysommelig rundtur til sosialtjenesten, familie, rusteam og fastlege. Det tar tid og jeg er i tillegg usikker på om vi kan bruke lovverket i en slik situasjon… jeg har tidligere opplevd at en beboer brant inne etter at det tok fyr i søppel i en slik bolig og håper at jeg kan forebygge nye tragiske dødsfall… Skal det brukes tvang? Hvilken lovhjemmel skal brukes? Jeg mener vi må prøve med overtalelse… hva så hvis det ikke hjelper?

 

I går ettermiddag var jeg i møte hvor Helse Sørøstpresenterte "Hovedstadsprosessen" Et råkjør av en prosess for å omorganisere landets største helseforetak. Det var et positivt møte hvor intensjonene passer godt med hva vi ønsker i kommunene. "Samarbeid, dialog, løse til beste for pasienten" er fraser jeg har hørt mange ganger. Jeg er jo helt enig i at det er positivt og jammen skal vi, atter en gang, bidra til at dette kan gjennomføres for de fine ordene peker i hvert fall i riktig retning. Men når vi samtidig veit at helseforetaket bruker over 1 milliard kr. for mye hvert år er det ikke lett å unngå en viss mistenksomhet om kommunene igjen skal bære noe av innsparingen… Psykiatri, rusomsorg og rehabiliterings ble nesten ikke nevnt.. kjekt… siden det er noe av det vi trenger mest i kommunene? Det var spennende å høre flere eksempler på praktisk samarbeid som har gjort det enklere både for sjukehus og kommune.

 

Jeg presenterete "Kommunehelseprofiler" i planavdelingen i går også. Det var litt spennende for jeg tok det rett fra nettet. Hadde laget backup på powerpoint, men det funket fint på nettet. Så fikk jeg vist alle hvor lett det er å finne statistiske data og vise sammenligninger mellom kommuner i grafer. De synes det var spennende! Så nå må jeg lage et forslag til årsrapporten…mer arbeid..

 

I dag har det vært fengselsdag, en dag på forhånd. For jeg må til Oslo i styringsgruppemøte i Elin-k prosjektet (Elektronisk infomasjonsutveksling mellom omsorg, sykehus og fastleger) dessuten rakk jeg et raskt møte med leder av Kurbadet AS rehabiliteringssenter som vi samarbeider en del med og til slutt et møte i prosjektgruppa for rehabiliteringsplanen!