Post-påskehilsen

Jeg skriver vanligvis en hilsen med funderinger og tanker til ansatte i vår kommune i forbindelse med høytider/ferier. I år henger jeg litt etter og har skrevet i løpet av påskeuka:

Som noen av dere husker har jeg pleid å hilse til dere før påske med en laaang kommunelegehilsen. Noen av dere leser hele og gir meg til og med tilbakemeldinger og det er kjempehyggelig! Det gjør nok at jeg fremdeles sender ut en epost til alle på adresselista.

MEN…. så rakk jeg jo ikke å skrive noen hilsen før påske i år. Så nå sitter jeg her å skriver til deg midt i påskeuka så du kan få denne hilsenen når du kommer tilbake på jobb. Det passer jo også ganske godt for etter en jublende flott solskinnsdag på ski er det grått ute i dag.

SÅ….altså… dette blir en laaang epost som du nok trenger litt tid til å lese. Jeg er slett ikke sikker på hva du vil lese om lenger ned på siden, men håper på at HVIS du henger med helt ned så har du vært gjennom noen følelser og tanker som kaaanskje kan få fram et smil, litt humring, en tanke eller to, litt hoderysting eller nikking…og DET..det er helsebringende det! Om trent som EN vitamintablett…

 

I våre jobber i kommunen har vi mange forskjellige funksjoner og oppgaver. Vi er alle sammen hvert vårt lille tannhjul i en stor maskin med en omfattende samvittighet. Alle tannhjulene må virke sammen for at samvittigheten skal overleve og maskinen kunne utføre det den skal. Jeg er (som dere jo ha lest mang ganger) veldig opptatt av din helse og våre innbyggeres helse. Hva hver enkelt ansatt gjør i vår organisasjon har noe å si for våre innbyggere, i akutte situasjoner og i daglige langvarige situasjoner. Det stiller store krav til deg og meg! Rudyard Kipling skriver i sitt dikt "If" om hva som skal til for å være en fullkommen mann (les menneske!). Han begynner i første vers:

If you can keep your head when all about you

Are losing theirs and blaming it on you,

If you can trust yourself when all men doubt you,

But make allowance for their doubting too;

If you can wait and not be tired by waiting

Or being lied about, don’t deal in lies,

Or being hated, don’t give way to hating,

And yet don’t look too good, nor talk too wise:

Vel , den siste setningen synes jeg kanskje ikke er så vanskelig med alt skjegget jeg har i "trynet"!! Jeg er sikker på at flere av dere har opplevd hvor vanskelig det kan være hvis man ikke blir trodd, eller blitt beskyldt for noe. Hjemme eller på jobb! Jeg er veldig opptatt av at jeg kan stå faglig og personlig for det jeg sier og gjør og jeg mener det er grunnleggende for å beholde helsa, faktisk… ALLIKEVEL må alle vi om jobber med mennesker på et eller annet vis være åpne for andres meninger og holdninger….Som når noe er urettferdig, eller kanskje mest hvis noen setter mine faglige vurderinger til side fordi de legger vekt på andre forhold eller at "min legekunnskap" ikke er bra nok for dem i deres situasjon…. Hvis det er i et brev kan jeg legge det til side og ta det opp igjen seinere når jeg har ulmet fra meg… men direkte overfor andre mennesker er det vanskelig å holde smilet og "gjøre det riktige" Men uansett må det bety veldig mye (ja nesten mest!?) hva pasienten/brukeren mener… så kan vel jeg kanskje vente med mitt fagsvar til vi har prøvd hva brukeren vil først? Etter at jeg har svelget og svelget at de ikke vil gjøre det på min måte og møtt dem med et smil allikevel…? : "But make allowance for their doubting too; If you can wait and not be tired by waiting" .

Kipling fortsetter:

If you can dream – and not make dreams your master;


If you can think – and not make thoughts your aim;


If you can meet with Triumph and Disaster


And treat those two impostors just the same;


If you can bear to hear the truth you’ve spoken


Twisted by knaves to make a trap for fools,


Or watch the things you gave your life to, broken,


And stoop and build ’em up with worn-out tools:

Jeg synes det er klart at vi alle styres av at vi har drømmer vi gjerne vil oppnå… Hva er din drøm? Helsa di er avhengig av at du har drømmer om hva du vil gjøre eller oppnå.. Vi trenger noe å strekke oss etter! Men drømmene kan jo være veeeldig forskjellige fra menneske til menneske… og det skjer så mye på veien som kan ødlegge… og akurat hvordan du takler det… og de som ødelegger for deg, vil ha mye å si for hvordan du har det sjøl Jeg håper du opplever situasjoner som du kan vokse på når du møter "Triumph and Disaster" og ikke bryter sammen!

If you can make one heap of all your winnings


And risk it on one turn of pitch-and-toss,


And lose, and start again at your beginnings


And never breathe a word about your loss;


If you can force your heart and nerve and sinew


To serve your turn long after they are gone,


And so hold on when there is nothing in you


Except the Will which says to them: «Hold on!»

Sist jeg skreiv en "kommunelegehilsen" til dere snakket jeg om at det kan være viktig for helsa å være sta…. "Sta" er nok kanskje et litt negativt ord, men Kipling beskriver det nydelig i dette diktet! "Stå han av" eller å "Holde ut" er sååå vikig for at vi skal kunne beholde helsa… Du kan overvinne alvorlig sykdom ved å "holde ut", du kan ikke få bedre kompetanse i jobben utenå "holde ut" og når vi jobber med mennesker kommer vi ingen vei uten å "holde ut" …sjøl om vi taper innimellom..

If you can talk with crowds and keep your virtue,


Or walk with Kings – nor lose the common touch,


If neither foes nor loving friends can hurt you,


If all men count with you, but none too much;


If you can fill the unforgiving minute


With sixty seconds’ worth of distance run,


Yours is the Earth and everything that’s in it,


And – which is more – you’ll be a Man, my son!

Jeg kjenner ikke bakgrunnen for at Kipling skreiv diktet, men jeg ser ironien og hvor umulig det er for en "mann" å kunne klare alt dette. (Jeg håper du som kvinne kan lese Kipling til å gjelde deg også!!??). Tipper du kan bli ganske provosert av å lese et slikt dikt å tenke på din egen situasjon? Men det er mange visdomsord I diktet som sikkert kan brukes av oss alle for hvordan vi bør oppføre oss!

Det er rart, men alt for mange mennesker opplever at det akkurt I helsevesenet er FOR mange folk som ikke klarer leve opp til innholdet I diktet. Det er tankevekkende når jeg får høre pasienter fortelle om en hyggelig person i helsevesenet!!? Det skulle jo vært omvendt; At vi ble overrasket når noen fortalte om helsepersoner som IKKE oppførte seg bra…

Jeg har hørt dette mest om sykehusvesenener, men det gjelder hos oss også! Livet (OG jobben) blir sååå mye lettere hvis man smiler og er blid..Tenk nå er det til og med forsket på det og vist at man både lever lenger OG bedre hvis man fokuserer på de positive tingene i livet istedenfor å surmule… men det er neimen ikke lett noen ganger!?

"Helse" er et rart begrep. Hvordan kan det ha seg at vi f.eks. idag har så god helse som vi aldri har hatt før, men er mindre fornøyde og mer bekymret for helsa vår en på svært lenge? Jeg tror noe av årsaken ligger i at vi har de for godt og er for opptatt av helsa vår. Allerede filosofen Platon sa: Å være opptatt av helsen er den største hindring for et godt liv

Vi skal være for lik det reklamen forteller er "det gode liv"…noe som selvfølgelig bare finnes akkurat der…i reklamen. Ingen unngår helseplager et helt liv…ingen… Men det er stor forskjell på hva vi tålerer av plager.. og nå er det alså slik at mer og mer skal forklares (og rettes!!) av helsevesenet. Fra urolige barn i skolen til rynker i 50 år gammel hud, til samarbeidsproblemer med sjefen. Propp i dem ADHD medisin, boutox injeksjoner eller sykemeld dem!… Vi skal selvfølgelig både oppdage tidlig og behandle de sykdommene vi har behandling for og aller helst forebygge de helseplagene vi kjenner til hvordan vi kan unngå. MEN vi hadde hatt godt av å la plager være plager som stort sett går over av seg sjøl og tenke litt mindre på helse…. og mer på kultur, natur, idrett og alle de andre spennende aktivitetene som finnes.

Det er ganske flott at hele Kiplings dikt kan handle om din helse eller hvordan du kan virke inn på andres helse…UTEN at han bruker begrepet "helse" !?? De er nettopp det jeg mener… mye (=> mesteparten?) av hva vi gjør eller er dreier som om helsa vår, men å fokusere på helse som en verdi i seg sjøl er helt feil! Både på et personlig nivå (du blir bare mer syk av å tenke på sykdom) på organisasjonsnivå (folk vil bare ha mer hvis vi yter mer helsetjenester) eller på nasjonalt nivå..Det er ikke god helse vi ønsker oppnå. Tenkt så syykt det ville være?? Det vi søker er et GODT LIV som slett ikke er avhengig av helsa di aleine, men myyye mer avhengig av virkelige verdier som rettferdighet, toleranse, frihet, likhet og respekt…

Her nederst på siden må jeg jo understreke at alt det arbeidet vi gjør både for å forebygge, behandle og pleie mennesker er noe av det viktigste vi gjør i samfunnet. Jeg har funnet min lille nisje i vårt samfunn hvor jeg jobber med å forebygge at folk blir sjuke, selvfølgelig gleder jeg meg over dette arbeidet…… men i det store perspektivet er leges syn på hva som er viktig her i livet ikke til å stole på! Vi er alt for orientert om helsebegrepet og for lite om innhildet i "det gode liv"

Du holdt ut! Helt hit ned!!!?? Det må være fordi du har fått overskudd etter litt fri i påsken! Velkommen tilbake på jobb! Jeg håper du går løs på jobben igjen med godt humør og kort vei til smilet!