Rett før påske

Ei uke hvor jeg nesten ikke har vært på jobb! På tirsdag var jeg på en helseberedskapskonferanse på Notodden. Jeg jobber mye med beredskap og hadde egentlig tenkt å hoppe over konferansen fordi vi akkurat nå jobber med ROS (Risisko Og Sårbarhetsanalyser) og skal gå gjennom kommunen på nytt for å finne områder (revidere det vi har gjort før og evt legge til nye), men så ble jeg bedt om å si noe om samarbeidsparter sett fra kommunehelsetjenesten så jeg dro….Og godt var det! det var et praktisk og nyttig møte!

Gryyytidlig (veeel egentlig seint på natta synes jeg) tok jeg første tog til Gardemoen på onsdag for å fly til Bodø. Som leder i NORSAM skulle jeg være med på en konferanse om distriktsmedisin… hva nå det er. Det blei flott!! Første dagen dreide seg om grunnutdanningen i medisin og hvordan forholdet til legetjenesten ute i kommunene blir ivaretatt. Vi hadde to foredragsholdere fra Canada som fortalte om desentralisert universitetsutdanning i medisin. I Nothern Ontario har de bla mye av utdannelsen ute i de minste lokalsamfunnene helt nord i Canada. Sånn ble studentene kjent med og lærte seg medisinen som er nødvendig i utkantstrøk…..HELT likt sånn vi har det mange steder i Norge. Kjempespennende! Dagen endte på flymuseet i Bodø. Midt i blinken for meg for som er så glad i fly!
Dagen etter diskuterte vi forskjellige forhold som innvirker på legetjenesten i utkantstrøk. Jeg var bedt om å si noe om hvordan spesialiteten i samfunnsmedisin kunne styrke distrikene. Det blei en ivrig, til tider opphetet diskusjon. Kjempespennende.. Sliten da jeg kom hjem seintpå torsdag kveld

Fredag skulle være rolig da…ingen avtaler i utgangspunktet…i utgangspunktet. Jeg rakk ikke alt..
Ikke minst pleier jeg å skrive en påskehilsen til alle ansatte, noe jeg ikke rakk. Det må jeg se å gjøre , men da får de få den når de kommer hjem fra ferie..legger den ut her også..