En helt vanlig travel mandag

Hilste på ny ledende helsesøster idag! Hyggelig og spennende med nye samarbeidsparter. Helsesøstertjenesten har jeg som kommunelege et spesielt forhold til og jeg gleder meg til samarbeidet med henne. Litt dumt at jeg er opptatt på de neste dagene hvor vi skulle ha møter. Jeg har en del konferanser jeg skal på framover…
 
Startet dagen sammen med kommunalsjefen og rådmannen i en diskusjon om hvordan vi skal legge opp administrasjonens videre arbeid med overbelegget på sykehjemmet. Vi er opptatt av å få til en åpen prosess videre hvor de viktige partene på sykehjemmet deltar aktivt. Jeg synes det er ekstra vanskelig fordi vi har så stramme rammer totalt i kommunen. Som maange andre kommuner.. AVsluttet dagen med møte med sykehjemslegene om det samme. Fint å se at vi får til en skikkelig prosess hvor de viktige argumentene blir lagt fram og diskutert!
 
En henvendelse fra Nrk om en klagesak på støy. De skulle ringer tilbake for et mulig intervju. Jeg er redd jeg ikke fanget opp deres oppringing. Som alltid når jeg sitter i møter avviser jeg telefonene for å ringe tilbake etter, eller mellom, møter.. men de hadde ikke ringt…? Støy saker er vanskelige men her er det en bedrift som driver støyende aktivitet seint på natta og da er regelverket ganske enkelt. Støyen skal være under 45dBA og det er ikke høyere enn prating… Jeg jobber videre med saken og håper at den kan løses med litt diplomati og ikke pålegg. Først et nytt brev til bedriften hvor jeg kommer til å be om et møte…
 
Møte med daglig leder på legevakta. Vi har hatt ei tøff helg hvor kommunikasjonen til serveren for legevaktjournalen ikke har fungert. Det skaper mye ekstraarbeid!! Spesielt når vi ikke visste om at en leverandør hadde gjort endringer i nettverkskonfigurasjon… Jeg blir litt stresset når jeg har flere leger gjennom helga som ikke får gjort de journalnotatene de skulle!
 
Rett fra den samtalen til RUSFORUM hvor vi nærmer oss et ferdig program til Rusforumkonferansen i mai. 5-6 mai samles vi på Klækken igjen for å diskutere samhandling mellom 1. og 2 linjetjenesten. Litt avkortet møte for jeg måtte pile av gårde for siste møte med sykehjemslegene før jeg fikk sitte på med en kollega hjemover.