Avistelefon som ikke ble avvist, men litt feil..

Jeg tok en dag fri på fredag og dro på hytta for å slappe av fra jobbmaset…trodde jeg. På fredag hadde jeg flere telefoner fra journalister som hadde spørsmål om overbelegg på sykehjemmet og i løpet av ei uke har jeg vært i flere forskjellige aviser med "trynet" mitt, noe jeg ikke er så begeistret for. Trynet mitt altså… jeg synes det er greit å komme i avisa med jobbting, men ikke å være avbildet mange ganger… Jeg ble tatt litt overraskende mens jeg stod å måkte hyttetaket og uttalte meg litt kjapt om løsninger på overbelegget og det ble selvfølgelig brukt for det det er verdt. Da jeg leste lørdagens avis stod jeg fram med en bastant løsning på overbelegget på sykehjemmet. Jeg har beklaget det både i øst og vest for jeg mener ikke det er kommunelegens oppgave å anvise løsninger innen Pleie og omsorg. Det får lederen der gjøre sammen med politikerne, jeg skal holde meg til de medisinsk faglige rådgivningene… Sånn er det med media, det er ikke alltid man er oppmerksom nok og feilene dine står fort på trykk…

På mandag møtte jeg Omsorgssjefen for å gå gjennom spørsmål fra ordfører og gi faglige tilbakemeldinger på det. Det blei en saklig og grundig gjennomgang som hun tok med seg til rådmannen så til ordfører. Jeg mener det er lett å gå i den fella at man kun tenker penger når vi faktisk sitter med ansvaret for folks helse og velferd. Verdier og menneskeverd betyr mye når man må søke løsninger i en stram økonomi!

Jeg var på hjemmebesøk i dag for å intervjue en mor om hennes erfaringer med de kommunale hjelpetjenestene i habiliteringen av hennes barn. Jeg har intervjuet flere og fått fine tilbakemeldinger…dvs tydelige. Vi har heldigvis flinke skoler og barnehager som sammen med PPT får skryt for sine tilpasninger og tilrettelegginger. Så har vi mye å forbedre på andre områder.. Det tok jeg opp i prosjketgruppa for REHAB-planen seinere i dag og vi blei enige om å fokusere på dette i planen!