Presseoppslag, Pressemelding og Kommunelegeforum

Idag har pressen bestemt arbeidsdagen! Et oppslag i Drammens Tidende på lørdag(se det her) hvor sykehjemslegene på sykehjemmet vårt skrev brev om sin bekymring for belastningen på sykehjemmet med overbelegg for tida på 12 personer. Ordfører fikk gjennomgå i lederen i avisa. Det ble både telefoner og tidlig møte til morgen idag og jeg måtte gå fra kommunelegeforum som jeg ledet for å snakke med ordfører, rådmann og flere ledere i administrasjonen. Konkrete møter rett på sak. Viktig å få fram alle sider av saken, vi vil være åpne både på vurderinger og hva vi har gjort. Vi endte med å lage en saklig pressemelding å sende ut til avisene i overenstemmelse med sykehjemslegene. (Se den her)Det er ikke store uenigheten internt, presset på sykehjemmet er svært stort for tida. Vi forfattet pressemeldingen sammen og fikk den sendt ut. Jeg synes dette er spennende arbeid. Både fordi det blir litt stressende, vi må gå grundig gjennom hvordan vi uttaler oss og vi må passe på at et ikke er mange løse tråder som mediene kan ta opp. Avisene topper nyheten og prøver lage storoppslag på det. Vi opplever dette som en vanskelig situasjon vi kjenner fra ganske langt tilbake. Kommunene får, generelt, for lita ramme til å gjøre en skikkelig godt jobb innen pleie og omsorg. Det er vel mange kommuner som kjenner seg igjen, tenker jeg…!
 
Men jeg holdt egentlig på med å lede kommunelegeforum. Igjen kom det litt for få kommuneleger, men halvveis fikk vi besøk fra Helsedirektoratet for å diskutere Miljørettet helseverns framtid. Da var flere rådgivere/konsulenter innen miljøettet helsevern også invitert. Så sjøl om jeg kun fikk med brokker av begynnelse i møtet endte det bra! jeg veit ikke hvor mange telefoner jeg fikk i løpet av dagen. Rakk slett ikke å følge opp alle. Siste tlf kom 30 min etter at jeg vær kommet hjem…
 
og så fikk jeg beskjed om at et heldagsmøte i Oslo var avlyst! Noe så beleilig!! Så får jeg gjort en del som jeg slett ikke hadde tid til!