Møter og møter igjen! Politsk møte og tabbe.

Pffhuuuu så var den uka over! gruet meg til å gå løs på den for det så ut til å bli ei lang uke. Kveldsmøter både tirsdag, ondag og legevakt på torsdag! Og så sitter jeg her og kikker tilbake på den og husker nesten ikke hva som har skjedd!!?? Sånn er det vel ofte når det er travelt…..
Sånn kjapt kan uka se slik ut:
 
 • møte om Rehabiliteringsplanen på skolesjefens kontor
 • møte med Bygningsseksjonen om prioritering av miljørettet helseverntiltak på skoler og barnehager
 • møte med prosjektgruppa for Aktiv Eiker.
 • møte regionsgruppa for folkehelse/partnerskap
 • møte med leder av legevaktsentralen
 • befaring til ny barnehage
 • Legerådesmøte med kurs i avansert hjerte og lungeredning
 • fengselhelsetjeneste
 • møte med leder av kriseteamet
 • politiske møter
 • Beredskapsseminar
 • legevakt
 • samtale med helsesøster
 • samtale med fysioterapeut som arbeider med barn
 • møte med distriktsleder på Mattilsynet
 • og uka avsluttes etter nettverksgruppemøte.

Jeg beklager hvis du var en av dem som jeg ikke rakk ringe tilbake til! Det har vært ganske mange telefoner om mye forskjellig. Jeg prøver å ringe tilbake mellom møtene…En mor ringte og var bekymret for sitt barn som var mye mer plaget av astma, slapphet og andre luftveisplager etter at han var begynt på skolen jeg ikke har godkjent. Var det helseskadelig at han gikk der? Jeg mener ikke det er mer farlig å gå der idag enn det var i fjor….men skolen er lagt fra god nok og jeg mener det er en økt belastning på elever og ansattes helse i forhold til de andre skolene… var det ikke det kunne jeg jo bare godkjenne den..

Siste dagen i uka har jeg måtte prate med media. Sykehjemslegene har skrevet et brev med en bekymringsmelding til politikerne og ei lokalavis har fanget den opp. De er på kontoret til Omsorgssjefen og ønsker at vi møter dem. Jeg er i Kongsberg og må melde avbud. Journalisten ringer opp seinere for et telefonintervju. Jeg støtter sykehjemslegenes medisinsk faglig vurderinger. Det er en belastning å bli liggende på et kontor eller på gangen. Jeg mener det ikke er blitt uforsvarlig, men at vi kan nærme oss grensa. Spent på hvordan oppslaget blir….

En innbygger har klaget på sin nabo som han mener forsøpler omgivelsene deres. Jeg var innom og fikk bekreftet at forholdene var korrekte, men er det så ille at jeg kan bruke Kommunehelsetjeneste loven?

og, og og. En ganske travel uke.. og enda har jeg ikke pratet om alle samtalene eller telefonene…Det er en kunst å få tatt telefonene innimellom møtene å få ringt tilbake til de som har ringt… Husket jeg å ringe tilbake til styreren på den barnehagen som ringte…hmmmm åå ja .. og så var det hun som hadde stukket seg på en sprøytespiss…og svarte jeg Helsedirektoratet om når møtet var til mandag??? Tenkende hue mitt jobber litt overtid for tida.. og da glemmer jeg lett….Åjaa jeg må jo huske å bestille brosjyrer til Fastlegene om de nye reglene for hjerte og lungeredning!!

Jeg skulle fortalt deg om de politiske møtene også for det var spennende å legge fram vår Norm for sykehjemslegedekning! En av politikerne sa at han hadde lest den to ganger fordi han forstod hva som stod der…? Det tok jeg som et kompliment!!! I det andre møtet var politikerne fortørnet over skolen som er så dårlig at jeg ikke har kunnet godkjenne den… og at jeg venter spent på avgjørelsen om å bygge ny skole. Det ble en så spennende og interessant diskusjon at både de og jeg overså at jeg ikke hadde fått med meg en skole i vedtaktsformuleringen. Tabbe! En av de beste skolene ble ikke godkjent i vedtaket fordi navnet falt ut av hodet mitt da jeg skreiv vedtaket i saken! Jeg må huske å sjekke hva saldoen på tabbekvoten min er….!Flau

Kul heeelg!!!!