Spennende med Eldreråd, klagesak og budsjett

Eldrerådet er et utvalg av eldre mennesker i vår kommune som følger opp kommunens arbeid fra planarbeid til praktiske forhold for å passe på eldres rettigheter og behov. De behandler alltid politiske saker. Idag var jeg der for å fortelle om "Sykehjemslegeplanen" vår. Jeg har endelig fått laget den ferdig og fått lagt den til politisk behandling. Det var litt av en jobb, men jeg tror vi har kommet fram til en grei løsning. Først å oppjustere til å dekke de lovpålagte oppgavene og og den arbeidsmengden de faktisk utfører. Når det skal bygges må de få skikkelige kontorer så til sist en oppjustering når sjukehjemmet bygges ut. Vi har jobbet mye for å beskrive den kompetansen vi mener legene må ha og hva de er flinke til idag og hva vi trenger mer av. Jeg er ganske spent på den politiske behandlingen. Den samme saken var oppe i rådet for funksjonhemmede i går..
 
Jeg har jobbet en del med budsjettet denne uka. heldigvis får jeg god hjelp av "kontordama" hos oss som er kjempeflink og har oversikt. Vi gjorde det ganske fort unna. Mer spennende blir det å få presset det inn i vår budsjettramme… det er sjefens utfordring!! noe av det som er vanskeligst, synes jeg, er at det gis et lønnstilskudd til budsjettet for alle lønnspostene. En av vår største utgift er avtalene med leger og fysioterapeuter, og det gis ikke kompensasjon for tarifføkninger for dette hvert år. det betyr i praksis en nedskjæring på vårt budsjett hvert år….!!??
 
Tok opp en klagesak på helsepersonell i kommunen vår. Helsetilsynet i Buskerud ber om uttalelse og jeg må ta det videre med den tjenesten som er innklaget og snakke med den personen det gjelder. Sånne saker er alltid vanskelige for den det gjelder. Jeg har blitt innklaget sjøl og synes det går hardt inn på meg når jeg jo i utgangspunktet ønsker å gjøre pasienten frisk og så gikk noe galt. Det er jo mennesker vi har med å gjøre og konsekvensene kan blir svært alvorlige for den det går ut over…
 
jeg avsluttet uka med et møte på min gamle arbeidsplass. Jeg har holdt kontakten fordi jeg liker så godt de diskusjonen vi hadde der. Det er snart 10 år siden jeg sluttet, men vi kan diskutere like greit enda! De utlyser sin helsesjef/kommuneoverlegestilling igjen, men jeg har bestemt meg for ikke å søke. Jeg har det for godt der jeg er…Smilefjes som rekker tunge