Netttrøbbel, vanskelig situasjon og litt om hestehold

Sitter på toget hjem fra Oslo. Møte i hovedkomiteen for PimærMedisinsk Uke. De planleger en ukes konferanse for allmenn- og samfunnsmedisinere i primærhelsetjenesten. En svær oppgave. Bla skal de ha inn 150-200 forelesere til alle foredragene! Som leder av NORSAM møtte jeg sammen med lederen av Norsk Allmennmedisinsk Forening (NFA) som representanter for eierne av konferansen. Det ble et spennende møte, akkurat slikt som jeg liker! Å diskutere faglig program, hvordan man best skal presentere faglige nyheter osv.

 

Må forresten beklage at det ikke er lagt ut noe på bloggen i det siste!! Telenor har oppgradert hastigheten på internettet hjemme med den lille bivirkningen at vi ikke fikk noe nett i det hele tatt…?? Det blir jo aldri så kjapt at jeg kan ta igjen alt det jeg ikke har fått gjort siste uka…..

 

For nå er det mye spennende arbeid. Både i går og i dag har jeg jobbet med leder av omsorgsseksjonen for å kunne sy sammen et godt nok medisinsk og omsorgsmessig tilbud til en meget syk pasient! Utfordrende å forholde seg til sterke pårørende som veit hva de vil…. men egentlig svært spennende for det utfordrer både egne holdninger, hvilke muligheter vi har og ikke minst egen og andre fagfolks faglighet. Kors jeg kommer tilbake igjen og igjen til hvor viktig en Individuell Plan (IP) er i sånne vanskelige situasjoner. Kanskje også sjøl om pasienten sjøl ikke har sett nødvendigheten av den! Det er en fortvilet situasjon hvor vi allerede sliter med kapasitet både med omsorgspersonale og leger og må spesialtilpasse et tilbud hvor vi er helt avhengig av det beste samarbeide vi kan få til fra et presset fagpersonale som selvfølgelig stritter.

 

Var på hjemmebesøk i forhold til miljørettet helsevern. Det er noen slike saker jeg både er opptatt av å være ganske streng samtidig med at jeg synes det er hyggelig…(?) En informasjon om at noen vil starte hestehold med utgangspunkt i en nybygget garasje på ei tomt til en enebolig i et boligfelt. Jeg har erfaring for at slikt dyrehold skaper problemer overfor naboer og pleier vise til luktplager, støy, flueplager eller avrenning og avvise slike søknader. Samtidig er det nesten alltid mennesker med masse motivasjon, kreativitet og interesse av å gjøre det beste ut av det. Det er hyggelig å møte dem på hjemmebane! Denne gangen var det ganske greit å gi en aksept for hesteholdet fordi det var et mye større område enn jeg først trodde, bedre planlagt og med naboenes godkjennelse. Jeg la bare inn en klausul om at klager måtte føre til at aktiviteten ble avsluttet…

 

Vi hadde avdelingsmøte i dag hvor jeg la fram mine forventede arbeidsområder i året som kommer.. dvs en slags prioritering av dem for det var slett ikke alle… men allikevel er det mye jeg ser jeg skal gjennom.. Sa i fra at jeg ikke kommer til å søke helsesjef-jobben i Kongsberg som er utlyst. Hovedbegrunnelsen er at jeg trives så godt i arbeidsmiljøet i avdelingen og måten arbeidet er organisert på. På samme møte ble vi presentert for en ny medarbeider som skal jobbe med internett og informasjonarbeid. Kjempehyggelig og ikke minst flott for vi trenger sårt til god hjelp for å få våre nettsider bedre (ikke minst de jeg sjøl står for) og hjelp til eget informasjonsarbeid.

Det vanskeligste jeg jobber med nå for tida er prosjektet "Plan for habiliterings og rehabiliteringsarbeidet i Øvre Eiker kommune" Vi kan ikke nå tidsfristen slik vi nå arbeider. Jeg er kanskje litt sta for jeg VIL at alle avdelingens dette er aktuelt for forholder seg til arbeidet, tenker over det og gir innspill til oss i prosjektgruppa på retninger, prioriteringer og satsingsområder. Jeg har også tatt et skritt tilbake og valgt å intervjue en del brukere vi ikke har fått tak i ved dialogkonferansen vi hadde for over ett halvt år siden. De prosessene tar tid. Feilberegnet jeg? Kunne jeg forutse vanskelighetene eller jobber vi for omstendlig? Grubler fælt på det..