Mer journalist, pasientsak og datajobbing

Det snør det snør, tiddelibom! Jeg er minst like glad i snøen som Ole Brumm og synes vi har fått en flott vinter, men jammen blir det tungvindt for mange! Ikke det at jeg merker så mye til det når jeg sitter på toget inn til Oslo. På Onsdag var jeg atter en gang i Oslo. NORSAM hadde styremøte. Vi bestemte bla at referatene fra møtene skal legges ut på internett. Det betyr at jeg må være mye mer nøye med hva jeg skriver sånn at alle forstår det. Vil du kikke kan du følge denne linken. Vi jobber med spennende ting for tida. Foruten å bruke mye tid på spesialitetsutdanningen for samfunnsmedisinere har vi nå et styremedlem som er i Tanzania på oppdrag for UD. Regjeringen og Sosial- og Helsedirektoratet ønsker at flere leger og samfunnsmedisinere skal søke på utenlandsoppdragene. Vi har begynt å gruble på om vi kan lage et kurs i Tanzania siden vi har et medlem som jobber der! Vi har foreløpig bestemt at vi skal se på mulighetene…
 
Denne uka dukket ungdomsskolen i Hokksund opp i media igjen. Bla fordi plasseringen av ny skole er på en plass sentrale myndigheter ikke er så glade for. Den gamle skolen har jeg ikke gitt godkjenning etter "Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager". Et økt press på at det må gjøres noe snart med skolen. Ei lokalavis ville ha intervju og bilde. Det er en grei sak sett fra mitt faglige ståpunkt. Skolen er i dårlig stand sammenlignet med de andre skolene og jeg mener at en skole som ikke godkjennes ikke skal brukes som skole. Det er jo, selvfølgelig, spennende for en nyhetsavis…sjøl om nyheten er snart 4 mnd gammel. Jeg er spent på å se reaksjoner og hvor fort vi får igang prosjektering av ny skole. Å "fikse" på den gamle vil være dårlig bruk av penger… Men selvfølgelig mulig sjøl om det er en lang liste med forhold som må rettes..
 
Fredagen satt jeg hele dagen forran denne skjermen. Endte opp med hodepine og frustrasjon for at jeg ikke klarte å bli ferdig med "Plan for sykehjemslegedekningen ved Eikertun" Men det er kun mindre ting igjen så jeg rekker nok å få den ferdig i tide til å levere inn til politisk behandling…
 
Fikk en telefon fra helsesøster om en konkret pasientsak. Spennende å diskutere konkrete saker og se på hva slags muligheter vi kan finne for å hjelpe ungdommer her i vår egen kommune. Første punkt bør være å lage en Individuell  Plan. Vi har fått en egen koordineringstjeneste som skal se på slikt så jeg koblet disse. Og sa ifra at jeg gjerne vil være med i saken videre for å bidra…hvis jeg kan.
 
Egentlig ganske sliten på slutten av uka. Den startet akkurat som sist året sluttet… Det mååå jeg prøve å få gjort noe med!