Togtull, redningsberedskap og brukerbekymringer

Jeg kom meg både til og fra jobben med toget i dag! De var vel bare flaks for togene stod på hele Østlandet i dag pga brann i strømforsyningen inne i Oslo. Det er morsomt å se hvordan folk reagerer forskjellig på en så uvanlig hendelse. Fra irritasjon til humor.. Jeg kjørte gratis fordi toget slett ikke gikk til tida eller dit det skulle… men innom Hokksund gikk det.

 

Jeg var innkalt til politimesterens redningsgruppe i dag. Jeg er fagrådgiver innen medisin utnevnt av fylkeslegen. Dette er ei stabsgruppe som kalles sammen av politimesteren hvis det oppstår redningsoppdrag som er så store at de trenger råd fra forskjellig faggrupper innen kommunikasjon, brann og redning, helsevesen osv. Heldigvis er min vara faglig leder for ambulansene så vi utfyller hverandre bra. Han møtte også i dag og var med på en gjennomgang av flomkatastrofen i sommer. Vi koste oss over at det var fullmektig Flom som informerte og tok med at politimesteren da heter Fossen til etternavn!! Det var spennende  høre hvordan de hadde kontaktet fylkesmannen å tilbudt at politiets kommandosentral kunne koordinere innsatsen som om det var LRS (Lokal Rednings Sentral).LRS var ikke nødvendig fordi den kun samles når det er fare for eller tap av mange menneskeliv. Det var allikevel en stor aksjon over 10 dager hvor mange innstanser var inne for å gjøre fortløpende vurderinger av flommen, nedbør, rasfare, kommunikasjon osv. Det er både spennende og hyggelig å møte alle de flinke fagfolkene! Vi fikk også se tegningene av den nye felles alarmsentralen som er planlagt bygd på toppen av politihuset. 110+112+113 slått sammen i samme lokaler. Helt logisk og alt for seint, synes jeg, men kjempeflott at det nå ser ut til å komme i gang!

 

Jeg zzuuummet ned til Drammen i kommunens el.bil siden toget ikke gikk. Flott å kunne parkere helt inn til inngangen av Statens hus  på egen gratis plass for el. biler. Stikke i kontakten og gå i møte…

 

Etter lunsjen fikk jeg endelig tid foran pc´n igjen for å gjøre saksbehandling..trodde jeg. Først en lang telefon med en bekymre sosialtjenestearbeider om en bruker. Deretter en lang telefon med en fastlege om en pasient han ikke fikk fulgt opp fordi pasienten ikke ville ha kontakt, men både var syk og ruset seg.. når skal man gå inn med bruk av tvang…? Vi ble enige om å prøve hjemmebesøk noen flere ganger for å motivere pasienten til behandling… men er det nok? Så en telefon fra en pasient som lurte på om jeg hadde blodtrykksapparat til utlån.. Jeg måtte nok henvise henne til sin fastlege.. Sååå kunne jeg vel skrive de saken da…

Men da var sjefen der med en engasjert diskusjon om ungdomsmiljø i Hokksund og hva vi bør eller ikke bør gjøre for å bygge opp et slikt miljø samtidig med at vi hindrer fyll og bråk. Dette engasjerer meg mye fordi vi har så mye forskning som sier noe om skadevirkningene av økt tilgjengelighet til alkohol. Men er det noe bedre om ungdommene drar til nabokommunen som ligger 10 min unna med bil for å drikke? Vi ble fort enig om at dette måtte diskuteres av flere enn oss to, men bare så vidt vi fikk avsluttet for vi hadde en så spennende diskusjon! Vi har hatt denne delvis i Oppvekstteamet hos oss og nå skal vi prøve å ta den innad i planavdelingen som jo bla legger planer om byutviklingen i Hokksund. Det er mange flere sider enn de helsemessige i slik planarbeid sjøl om jeg mener det er viktigst!