Nesten ikke på jobb, masse arbeid!

Jeg har vært innom jobben til sammen 3 timer denne uka…. Måtte ta en prat med sjefen om det. Jeg beklaget at jeg ikke får gjort saksbehandling eller annet forefallende arbeide når jeg er så mye borte! Forklarte også at jeg faktisk blir mer sliten av det jeg ikke får gjort for tida alt det jeg gjør… Det er godt å få det luftet og få tilbakemelding om at jeg må ta vare på meg sjøl…egentlig mer en nok for meg…
 
Jeg er ikke helt sikker på hva jeg har gjort som kommunelege og hva jeg har gjort som NORSAMs leder denne uka. Mandag var jeg i møte i Norsk sykepleierforunds lokaler fordi jeg sitter i styringsgruppa til et stort prosjekt som arbeider for elektroniske kommunikasjonsutveksling mellom Pleie og omsorgssystemer og sykehus og fastleger. Det er spennende. Elin-k har jeg skrevet om før, men nå begynner leverandørene å få til de tekniske løsningene og bruke dem fler steder. Da synes jeg at jeg få litt igjen for å sitte i timelange møter!
 
Tirsdag og onsdag var jeg på Gardemoen på en konferanse for de Fagmedisinske foreningene. Det var to spennende dager faglig sett. Du kan se hva vi snakket om her: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=129957&subid=0
Samfunnsmedisin er så annerledes i sitt fagfelt, dermed også i behov og holdninger i forhold til utdanning, faglige sammenhenger og samarbeid med andre fag. Jeg føler ofte at vi samfunnsmedisinere er en lite og ikke særlig høyt ansett faggruppe innen Legeforeningen. Samtidig føler jeg at vår faggruppe både er høyt ansett og ønsket i økende grad ute i samfunnet.
 
På konferansen holdt professor Peter F. Hjort et innlegg om pasientsikkerhet og registrering/oppfølging av uønskede hedelseri helsevesenet. Han var opptatt av at det er langt viktigere å få rettet systemer som kan skape feil enn å ta personene. Han var også meget opptatt av at vi leger må ha som vår viktigste fokus å lytte til pasientene og konsekvent arbeide på deres prinsipper og til deres beste! Rart at det må sies av en lege som er pensjonist, men det slår meg også at begreper som "brukerdeltakelse" og "brukerstyring" faktisk ikke ble brukt av noen av de andre spesalistene på denne fagkonferansen. Dette er begrep som preger det samfunnsmedisinske fagområdet!
 
Torsdag var jo som vanlig fengselsdag før jeg måtte kaste meg i bilen for å kjøre til Oslo igjen. Jeg haaater kjøre bil til Oslo for å sitte i kø! Det er miljøuvennlig, kjedelig, en tålmodighetsprøve og jeg gjorde det bare fordi jeg ikke kunne rekke å ta toget… for å møte lederne i andre faglige avdelingen i Legeforeningen; Arbeidsmedisinerne og vi ble enige om et mye nærere samarbeid. Jeg hadde pilte fra det møtet over til Legenes hus for å møte Sentralstyret der sammen med resten av spesialitetskomiteen for samfunnsmedisin. Vi skulle behandle en klage fra en som hadde fått avslag på sin søknad på å bli spesialist. Godkjent av oss i spesialitetskomiteen, men fikk avslag i sentralstyret. Vi fikk gjennomslag for argumentasjonen og søknaden ble godkjent!
 
Rett derfra til Asker hvor veiledningsgruppa som jeg har gått i allerede var i gang med siste møtet. Jeg fikk med meg siste del av dagen og en nyydelig avslutningsmiddag. Fredagen fortsatte vi med besøk på et tiltak for rusmisbrukere i Asker. Laverskeltilbud med boliger, feltpleie og oppfølging. Kjempespennende og inspirerende å høre på en svært engasjert sjukepleier! Derfra rett hjem til rådhuset i Hokksund og møte med Sivilforsvaret om beredskapsarbeid…. før jeg fikk en liten prat med sjefen om at jeg faktisk er litt sliiiten….
Nei!! ikke helt ferdig.. Måtte ta en raskt telefon med en journalist i Nrk Østafjells som har laget en sak om Kobbergruvene på Ormåsen hvor Naturvernforbundet har laget et sak om forurensing til bekker og naturen rundt. En sak vi har jobbet med i lang tid, men hvor vi ikke har klart å følge opp med informasjon så godt som vi kan… Innslaget kommer på mandag. De ønsket en oppfølger så jeg håper vi får komme til med mer informasjon….spent på hvordan det går!!?