Ikke noe vanlig dag med tid foran pc´n og miljørettet helsevern

En slett ikke så vanlig dag på kontoret! Jeg hadde vakt i natt,men fattet og trøtt var jeg tidlig ooppe på jobben. Målet var å få ryddet opp på kontoret og få gjort unna saksbehandling og arbeid som lå og ventet. Jeg lukket døra..telefonen var omkoblet til mobilen. Kun vinden ulte rundt hjørnene på rådhuset. "storm inn over Vestlandet gir sterk vind også på Østlandet" sa de på radioen. Kors nesten så det var skummelt å være i det mørke rådhuset som ikke var våknet til liv enda…. he he nesten begynnelsen på en krimroman dette. Jeg kan godt si at det ikke ble mye krim…. mye skriverier på pc´n. Nå som jeg har fått briller får jeg ikke vondt i hodet når jeg sitter lenge foran skjermen, men jammen blir jeg lemster i baken!!?

Godkjenninger og dispensasjoner til hjelpepleiere til medisinutlevering og til ufaglærte….stopp litt.. var det ikke det vi hadde et møte om på Sjukehjemmet for litt siden? Jeg hadde da et referat et sted… yess der på H: området på serveren..(!!?? ikke under r i arkivet nei!) Der var det noen nye retningslinjer: ingen dispensasjon før de hadde jobbet hos oss mer enn 6 mnd og gått et 18 timerskurs for opplæring og kun lov til å gi medisiner til navngitte pasienter… Jeg må jo gi legge ved en lapp om det til de som skal ansette! Det blir mye vanskeligere for tjenestelederne som skal sette sammen turnus!

En buuunke med prøvesvar på rusmiddeltester; barnevern og LAR. flere svar som klart var utenfor normalområdet på temperatur, farge og kreatininverdi..sannsynlig at noen har jukset..det blir nok tatt opp på ansvarsgruppemøtet. Vi må regne med sprekker. Jeg synes dette er vanskelig. Flere undersøkelser viser nå at uansett hvordan man gjennomfører substisjonebehandling så gir det bedre helse og overlevelse for opiatmisbrukere! Men hvor ofte ser vi dem som bare bruker f.eks heroin…? å holde dem på substisjonsbehandling og sørge for at de får bolig og arbeid/utdanning er ihvertfall en sikker hjelp!

En barnehagestyrer har sendt meg epost hvor hun ber meg gjøre en vurdering av om folk som arbeider i yrker som kan bringe med seg smittestoffer skal skifte før de henter barna sine… Bønder for eksempel som kommer fra fjøset og kan dra med seg kuskjit inn i barnehagen…Jeg henter opp www.helsebiblioteket.no og gjør noen forsiktige søk i Cochrane databasen og Medline, men får ikke funn som kan si noe om det. Finnes det ikke eller er jeg for dårlig til å søke..? Jeg finner referanser i Folkehelseinstituttets veileder for hygiene i helseinstitusjoner. Det er klart at arbeidstøy fra sjukehus/sjukehjem ikke skal bringes ut til hjemmet eller barnehager. Men bønder…? Jeg mener vi må finne oss i at folk går i arbeidstøy når de heter barna hvis vi ser bort fra helsepersonell og andre som jobber på steder med stor fare for smittsomme sykdommer, men jeg er ikke enig at bønder må skifte. Dvs de trenge jo ikke gå rett fra møkkakjelleren og inn i en barnehage, men vi vil jo gjerne at barna skal besøke bondegårder, dyr og leike på samme områder som vi har gardsdrift!? Øvre Eiker er bondeland så det må vi finne oss i..

ikke tro at jeg brukte mest tid på dette idag. F.eks en lang samtale med en av våre jurister, og med helse og sosialsjefen om en vanskelig sak fikk minuttene til å bli som sekunder. Men jeg rakk å rydde. Skrivebordet var blåst da jeg pilte av gårde til sjukehuset for å hente noen tomme bokser til å kaste spisse smittefarlig avfall i.Så tar jeg dem med til jobben over helga! Til neste uke blir jeg nesten ikke på jobben. Ei spennende uke som jeg sikkert ikke får tid til å skrive så mye om.. god helg!!