Medisinerstudent på besøk og møterace!

Idag har jeg hatt en medisinerstudent med meg. Lurer på hvordan hun opplevde kommunelegearbeidet i Øvre Eiker. Hun synes ihvertfall det var mye møter. Vi gikk rett på et møte på Helsestasjon hvor vi diskuterte taushetsplikt! Det kan være ganske vanskelig når  har med ungdom å gjøre! Hva med taushetsplikt til forelrde for barn mellom 12 – 16? Loven sier at foreldrene skal få vite, MEN at barnas mening skal følges hvis det ikke har alvorlig innvirkning på deres helse. OG HVA er nå det da? Men helsesøstre er praktiske damer og de har sørenmeg så reflekterte meninger! De ønsker jo å være et tilbud til barnas/ungdommens beste og vil ha det som hovedfokus.
 
Derfra dro jeg studenten over til Psyksk helsetjeneste hvor flere nye problemstillinger ble diskutert: Hvem skal vi tilby boliger i bofellesskapet for psykisk syke. Vi er enige om at det ikke skal være brukere med kjente rusproblemer men hva når rusproblemene dukker opp etterhvert og hvordan skjermer vi de som lett blir urolige av bråk i boligene?? Tja facitsvarene ligger jo ikke der så vi må finne praktiske løsninger etterhvert…
 
Det skulle vært litt tid til å diskutere kommunelegerollen og dens innhold, men det fikk vi ikke tid til i lunsjen. Vi pilte videre til møte med vår nye koordinator for individuell plan. Spennende! Nå får vi en ansatt som kan samkjøre rutiner, maler og hvordan vi skal jobbe. Hun og jeg var ganske så enige og jeg håper vi kan samarbeide videre..
 
Tjaa det var jo ett par møter til: Hun fikk med seg et møte om Friskliv. Det  har dere lest om før her. Vår frisklivskoordinator er kjempeflink og vi har fått mere penger til at hun skal kunne fungere som regionskontak for vår region. Nå gikk diskusjonen på avgrensing av arbeidsområdet. Det er så lett å få alt for mye å gjør når man er flink. (Det veit jeg mye om sjøl!! altså om å få mye å gjøre.. ikke å være flink…)
 
Jeg kunne jo skrevet mye om gårsdagen for da var jeg på dialogkonferanse i Langesund. Diskuterte samarbeidsavtaler mellom kommune og sjukehus(Helseforetak). Men det får komme en annen gang. Frustrasjonen over alt det som ligger og ulmer på skrivebordet mitt og ikke blir gjort fordi jeg er annetsted eller opptatt begynner å bli irriterende….og lei