NORSAM, klagegang, urinprøver og støy.

NORSAM når fram. Det er hyggelig å se at NOrsk SAMfunnsmedisinsk forening blir tatt på alvor i Sosial og helsedirektoratet. Vi får henvendelse om å være med på å evaluere miljørettet helsevern i kommunene, bidra i redaksjonskomitee for emnebiblioteket om samfunnsmedisin og folkehelse i direktoratets Helsebiblioteket og nå blir vi spurt om å bidra i evaluering av kommunelegefunksjonen. jeg synes det er en ære og et godt tegn på at vi blir tatt alvorlig av sentrale helsemyndigheter! Det gjør alt arbeidet i foreningen litt mer verd…Det blir litt å diskutere på styremøtet til mandag..

Fikk telefon fra en nabo til en større bedrift i kommunen. De har konsesjon for å "slippe ut støy" men allikevel kommer det mer støy fra fabrikken enn de har lov til. Påvist ved målinger og stadige klager fra frustrerte naboer. Det er SFT som har gitt konsesjon og de som skal følge det opp, men i løpet av de siste 5-8 årene er det skjedd lite.. Jeg går ikke inn som kommunelege i en sak hvor statlige myndigheter har oppfølgingsansvar, men jeg skal gjerne bidra med å bringe videre både klagene, vurdering over at dette kan være en helseplage og en oppfordring om at konsesjonsvilkårene blir overholdt!….

Ønske om møte fra barnevernet. De vil diskutere uringprøvetaking av foreldre i barnevernssaker. Jeg er skeptisk og ble det enda mer da en advokat ringte meg om en klient som var i fylkesnemda hvor positive prøver var en av ankepunktene. Jeg måtte understreke at urinprøvene ikke kunne brukes i en rettssak eller sanksjoner fra Barnevernet. De er tatt som en frivillig avtale og på medisinsk grunnlag og dermed sendt til et laboratorium som ikke kvalitetssikrer godt nok i forhold til alvorlige sanksjoner. Det er det kun Rettsmedisinsk institutt som kan. Jeg mener vi må diskutere hvordan prøvene tas, hvorfor og hva de kan brukes til.. så da møtes vi da..

Planla en del rundt neste møte i prosjektgruppa for REHAB-plan også. Det krever en del planlegging av møtene for å bli mer konkrete og gå løs på innholdet i planen. jeg legger opp til en prosess som dels tvinger oss til å være konkrete dels legger opp til en prosess hvor både ansatte og brukere deltar…håper jeg. Men det er et vanskelig problem å få tid til alt dette. Det tar så mye tid å finne tidspunkter som passer for alle!!

Et møte med psykisk helsetjeneste om en vanskelig bruker. Noe av det hyggeligste jeg veit er når jeg kan bidra med å gjøre jobben for de litt lettere. De har jammen en tøff jobb til tider..
Har forresten gjort meg noen tanker rundt klagesaker siste dagene. Fikk brev fra Pasientombudet idag som vil har utskrift av legevaktas journal i en klagesak. Klager har klaget til fylkeslegen, advokat, media og nå altså pasientombudet. Det tar virkelig mye tid å bidra i slike saker og jeg må innrømme at jeg synes noen ganger det helsepersonellet som er blitt innklaget står ganske aleine mot alle "klageinstansene" ! Jeg anstrenger meg for å være så profesjonell og saklig som jeg kan. Det betyr i denne sammenhengen også å ta vare på en ansatt som få belastningen av at klagers versjon av en hendelse går en rundt til til mange kontorer! Misforstå meg ikke. Jeg mener selvfølgelig at disse klagene skal behandles skikkelig og profesjonelt. Det er en balansegang å gjøre skikkelig jobb med en klage og ta vare på ansatte samtidig!….
og så var det helg igjen!