Travelt etter ferien, fengsel og folkehelsearbeid

Etter noen få feriedager er det full fart igjen på kontoret. Her har ikke noen ting stått stille sjøl om jeg har hatt noen fine dager hjemme med familien og en tur på høstfjellet!
 
Fengselet først i dag og det er som alltid noen hyggelige og spennende timer. Attføringssøknader for rusmiddelmisbrukere er en utfordring og tar mye tid! Godt vi har god hjelp av betjentene som jobber overfor hver sin innsatt. "Kontaktbetjenter" som kjenner den innsatte ekstra godt. Jeg bruker informasjon fra dem i min erklæring og får jeg lov av den innsatte tar jeg gjerne en prat med kontaktbetjenten hvis vi får tid.
 
Slett ikke tid til lunsj idag men rett videre til møte om "Aktiv Eiker" et prosjekt jeg har skrevet om før. Vi skal ha mye mer fysisk aktivitet både blant barn og unge og voksne som trenger det mest. Vi starter helt i barnehagen og har fått med flinke folk fra skole og barnehage som skal hjelpe oss. Jeg skjønner at det kan være frustrerende i en skole og få plasse "til alt mulig rart" , men å øke fysisk aktivtet hos barna (og gjerne lærerne også!!) må være ekstra viktig. Her kan barnehagenen og skolene bidra skikkelig til sunne vaner.. Vi skal samarbeide med nabokommunen og har allerede opplevd at det er en positiv tilvekst med dyktige og positive folk.  Jeg er så heldig at kulturseksjonen hos oss har engasjert seg og prosjektleder jobber der. Det er så flott at sånt arbeid ikke er helsearbeid, men blir naturlig for (alle!?) andre deler av kommunen også..
 
Så til slutt et møte i Rådet for funksjonshemmede. Etter min mening et viktig råd vi i kommunen kunne bruke mye mer aktivt. Nå skal det velges nye medlemmer og bare å få sendt brev til alle aktuelle foreninger er en utfordring. Hvem har oversikt og hvem skal tas med og hvem ikke??
 
så; rett på legevakt