Tidlig togtur og oljesjøl…?

 En lang dag med prosjektarbeid. Det tar tid å skrive rapporter og oversikter. Det krever nemlig at man sitter litt i ro og er uforstyrret. Det er vanskelig å få til i min jobb… Men mandag fikk jeg skrevet ferdig førsteutkastet til en statusoversikt over habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet i vår kommune. Du kan se det på prosjektwebben vår: www-e-plan.no velge Øvre Eiker og så Rehabiliteringsplan så kan du se hele prosjektet!
 
Idag stabbet jeg meg til stasjonen kl 0600 for å nå et møte i Sosial og helsedirektoratet kl 0800. Et spennende møte på flere måter. En ting er at de lager et emnebibliotek på internett for oss samfunnsmedisinere. Det er godt i gang med allerede og NORSAM ble bedt om å sitte i redaksjonskomiteen. Det får vi til. SHdir skal også utrede kommunelegejobben, status og videre utvikling. Også et spennende arbeid som det bare er å hive seg på!
 
Vel hjemme på kontoret fikk jeg telefon om oljesøl på Drammenselva. En raskt tlf til brannvesenet og de var i gang. Så tlf fra transportsentralen ved sykehuset som vil informere fastlegene om regler og muligheter. Det tar vi på Legerådsmøtet som vi har 4 ganger i året. og mer telefoner, men OOOpps nå må jeg springe til toget!!