Mattilsynet, skolegodkjenning og NORSAMdiskusjoner

Jeg har ikke vært mye på kontoret denne uka! Tirsdag ble formiddagen brukt sammen med noen kommuneleger og Mattilsynet. Vi diskuterte "Zoonose"-veilederen. Altså sykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker. Du veit; fugleinfluensa og så videre. Dvs vi diskuterte mye videre for det er mange områder vi kan samarbeide med Mattilsynet på. Vi har overlappende arbeid på flere måter og det kom raskt fram at vi også kunne samarbeide gjennom Mattilsynet om den del andre oppgaver. Miljørettet helsevern for eksempel. Jeg har ønsket å få til et interkommunalt samarbeid lagt til Mattilsynet slik det er gjort en del andre steder. Veldig greit hvis godkjenning av skoler ble likt i flere nabokommuner! Vi var alt for få som var møtt fram, desverre, men vi ble enige om å lage et forum som møttes jevnlig ett par ganger i året..

For det var jo akkurat godkjenning av skoler jeg jobbet med resten av uka! Saken hvor jeg ikke godkjenner en skole i kommunen er ferdig og oversendt. jeg er spent på hvordan den tas imot. har ikke hørt noe enda. Helt annerledes hyggelig var det å komme på befaring til en av de andre mindre skolene i kommunen. De hadde fått det så myye bedre siden sist befaring. Nytt bibiliotek, utbedret ventilasjon og bedre plass. Jeg gledet meg aller mest over at de hadde satt igang obligatorisk fysisk aktivitet både for elever og ansatte! Lærerne var sammen med elevene utenom undervisningstida men i sin arbeidstid. Det var allerede positive erfaringer! Sååå gledelig!!

Det er blitt en del kvelds (les: natt) arbeid denne uka også. I NORSAM diskuteres utdanningen stil spesialister i samfunnsmedisin ivrig. Det er uenighet om hvilke ting som skal være obligatoriske eller ikke. Siden vi ikke kan møtes blir det mye epostskriving. Det forumet egner seg ikke så godt til diskusjon.. det er så lett med misforståelser man ikke kan rette på direkten! Uenigheten er spennende og nødvendig for at vi skal komme videre og slett ikke negativ i organisasjonen. Til uka blir det nok noen møter…

Det ble en slitsom uke personlig også fordi svigerfar døde brått på mandag. Sjøl om jeg har jobbet mye med andres død og sykdom er det noe helt annet når det skjer ens nærmeste. Mye sorg og savn, men også positive opplevelser…. Hvil deg, svigerfar, du lever videre i minnene våres.