Fra flytur med Dronninga til kollegaprat

Travel uke! Smilefjes som rekker tunge
Vi holder på med et prosjekt vi kaller "Aktiv Eiker" hvor vi utvider Friskliv arbeidet hvor sykemeldte og de som trenger det mest får trimhjelp på resept. Stavganggrupper og annen lett trim drevet av fysioterapeut. Sammen med prosjektet "Aktiv 365" (tidligere IL@skolen) som er rettet mot skoler for å økte fysisk aktivitet blant ungdom. Vi blir nå et ressurssenter i vår region i nedre del av Buskerud og vil bredde hele aktiviteten ut i skolene og barnehagene. Det er en utfordring fordi de har så mye annet å drive med…. spennende. Nå har nabokommunen ønsket samarbeid med oss og sammen etablerer vi oss i nye lokaler..

Fra det møtet gikk jeg rett på toget til Gardemoen og flyet til Tromsø. Jeg skjønte ikke hvorfor flyvertinnen hele tiden sa "Deres Majestet"…?? når hun pratet før noen pekte ut Dronningen for meg…. Nå har jeg gjort det også, flydd med dronninga!! Styremøtet i NORSAM og møte med institutt for samfunnsmedisin på universitetet og Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin. Kjempehyggelig og spennende. Det er så flott at vi blir mottatt med åpne armer, ivrige diskusjoner og interesserte deltakere! Jeg lærte masse om deres drift og tanker. Senter for Distriktsmedisin arbeider med kompetanseheving innen områder vi i NORSAM også gjør. Vi må se nærmere på samarbeid…

Både mandag og flere ganger resten av uka hadde jeg samtaler med enkeltpersoner over telefon og på kontoret. Rusmisbrukere som ønsker hjelp og som ikke er tilfreds med fastlegen arbeid når denne vil trappe ned på vanedannende medisiner. En ønsket inn i LAR (Legemiddel Assistert Rehabilitering) men var redd for å miste medisiner hun mente var nødvendige. Jeg gjør det jeg kan for å hjelpe de som ønsker det inn i LAR, men LAR har sine regler som vi må følge… kanskje jeg klarer å få han inn med en liten spesialavtale…
For å ta neste telefon fra en som klaget på legevakta. Jeg jobber for å være så sakelig som mulig innimellom usakelige utpill fra en tidligere rusmisbruker. Han har sakelig rett i sin sak og fraråder han å bruker penger på advokat før han ser hvordan en helt gratis klagesak går. Jeg forklarer hvordan han skal gå fram.
Til
en ny telefon med en far som er bekymret for sitt barn som ikke klarer å være på skolen pga astma- allergi. Det er et klart dårlig inneklima i skolen jeg har vurdet til ikke å godkjenne etter Forskrift om miljørettet helsevern.. Jeg må henvise han til ledelsen på skolen for å finne fram til en løsning. Jeg har også hatt samtaler med rektor om skolens forfatning. Det er ikke enkeltsaker men helheten gjør skolen i for dårlig stand….Jeg jobber videre med saken.
OG
en samtale med ny turnuslege som jeg pleier ta en første prat med for å fortelle om systemet her hos oss. Pleier å ta 3 samtaler i løpet de 6 mnd de er her for å følge opp hvordan han/hun har det på turnusplassen sin.

til slutt på torsdag en lang samtale med en fastlege som er bekymret over en pasient som ruser seg og har mange andre sykdommer som ikke følges opp pga rusen. Er det så ille at vi skal bruke tvang etter sosialtjenesteloven? Det kan ikke vi legene bestemme og fastlegen oppfordrer familien om å rette sin bekymring til sosialtjenesten etter at tvangsinnleggelse i psykiatrien slett ikke førte til noe…
Fredag har jeg sittet her foran pc’n nesten hele dagen i ro og fred og jobbet med REHAB-plan. og det går tungt…. som er vanlig i slike prosjekters oppstart… men litt frustrerende.
I lunsjen fikk jeg en god samtale med en tidligere arbeidskollega. Nettverk har alt å si i denne jobben hvor en er stort sett aleine om arbeidet!