Orden i avtalene, rådgivning og planlegging av kurs

i går blei jeg litt oppgitt over alt som hadde hopet seg opp på bare 14 dager alt var tett i tett i avtaleboka og når skulle jeg egentlig få tid til å skrive på prosjktrapporter, saksbehandle og skrive brev når hele uka var tett med møter og seminarer…? Derfor starter jeg dagen idag med å rydde i avtaleboka. Noe måtte ut og jeg måtte rett og slett sette inn tid til å drive med saksbehandling…Det var godt å få litt oversikt, men det er første gangen jeg har opplevd at det er vanskelig å finne tid til avtaler 2 mnd fram i tid!!

Fikk en lang samtale med en pasient som hadde vanskelig med å bytte fastlege. Jeg ble bla spurt om hvilken fastlege jeg vil anbefale. Det er et spørsmål jeg aldri svarer på…! Og jeg begrunner det med at jeg tildels er kollega, dels ikke kan ta ansvar for at pasienter gjør gode legevalg fordi det jo er så forskjellig hva slags mennesker vi liker. Men jeg hjalp til med å bytte fastlege da valget var gjort. Det er svært enkelt på internett! Bare gå til http://www.nav.no eller direkte her: https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do

Fikk også litt tid til å jobbe med REHAB-plan. Dvs nå jobber vi med å lage en statusoversikt over hvem som jobber med Habilitering og Rehabilitering i vår kommune. Det skal vi bla legge ut på våre nettsider.. Jeg er så heldig at jeg kan jobbe sammen med en prosjektmedarbeider med masse erfaring. Da går arbeidet litt lettere!

Resten av dagen gikk med til forberedelser til et todagers seminar for turnusleger hvor jeg skal ha hovedansvaret for den ene dagen. Jeg har fått positivt svar fra leder av vår Psykisk helsetjenesten som vil si noe om samarbeid mellom tjenesten og fastlegene og leder av Senter for rusforebygging i Drammen til å snakke litt om deres samarbeid med fastlegene. Først hadde jeg et kjempespennende og hyggelig møte med et medlem i Rådet for funksjonshemmede som jeg hadde spurt om kunne si noe om sine erfaringer til turnuslegene. hun hadde masse tanker og ideer, men ville tenke på det litt før hun svarte sikkert. Håper hun kan for det ville de nyutdannede ha godt av å høre på!!

Derfra måtte jeg skyne meg på toget til Drammen for å møte fylkeslegen og assisterende fylkeslege om innholdet i seminaret. Det gikk helt greit og ser allerede ut til å komme på plass. Det er alltid spennnede å undervise turnusleger og litt skummelt fordi de er godt vant med masse undervisning gjennom mange år. Men jeg gleder meg siden seminaret skal foregå her på Kongsberg hvor jeg bor…